22 Marraskuu 2011

Neste Oilin Porvoon jalostamon satamaan merkittävä ympäristöinvestointi

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
22.11.2011 klo 13.00

Neste Oilin Porvoon jalostamon satamaan merkittävä ympäristöinvestointi

Neste Oil rakentaa Porvoon jalostamon öljysatamaan lastauskaasujen talteenottojärjestelmän. Järjestelmällä otetaan talteen pääosa bensiinilastauksissa ilmakehään vapautuvista haihtuvista orgaanisista hiilivedyistä eli VOC-päästöistä. Investoinnin arvo on noin 23 miljoonaa euroa.

Investoinnin myötä jalostamon hiilivetypäästöt vähenevät merkittävästi, sillä bensiinin lastaukset satamassa ovat jalostamon suurin yksittäinen VOC-päästöjen lähde. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet muodostavat alailmakehän otsonia reagoidessaan auringonvalossa typen oksidien kanssa. Otsoni on haitallista ihmisille, eläimille ja kasvillisuudelle.

"Uuden järjestelmän avulla voimme paitsi vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia myös varmistaa sataman työntekijöille entistäkin puhtaamman työympäristön", sanoo Neste Oilin varustamotoiminnasta ja terminaaleista vastaava johtaja Niko Ristikankare.

Rakennettavan järjestelmän avulla haihtuvat hiilivedyt kierrätetään imeyttämällä ne bensiiniin. Tätä varten satamaan rakennetaan kaksi absorptioainesäiliötä oheislaitteineen. Imeytyksen jälkeen bensiini palautetaan jalostamolle uudelleenkäyttäväksi. Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä myös Porvoon jalostamon jakeluterminaalissa säiliöautojen lastauksessa.

Talteenottojärjestelmän rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2011, ja se otetaan käyttöön vuoden 2013 jälkipuoliskolla.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
Viestintäjohtaja


Lisätietoja: Varustamo ja terminaalit -toiminnon johtaja Niko Ristikankare, puh. 010 458 4988

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.