28 Maaliskuu 2011

Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukselle rahoitusta Pohjoismaiden Investointipankilta

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
28.3.2011 klo 15.00

Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukselle rahoitusta Pohjoismaiden Investointipankilta

Neste Oil ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ovat sopineet 50 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Neste Oilin uusiutuvan dieselin raaka-ainepohjan laajentamiseen keskittyvää tutkimusta. Raaka-ainepohjan laajentaminen on Neste Oilille tärkeä strateginen tavoite.

"Sopimus osoittaa sitoutumisemme uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. Rahoituksen avulla varmistamme huippuluokan tutkimustyön jatkumisen ja uusiutuvan NExBTL-dieselin teknologian kehittämisen myös tulevaisuudessa", sanoo Neste Oilin teknologia- ja strategiajohtaja Lars Peter Lindfors.

Laina käytetään jo käynnissä olevien tutkimusohjelmien sekä tutkimusinfrastruktuurin rahoittamiseen, eikä kasvata Neste Oilin vuotuisia T&K-investointeja. Yhtiön T&K-investointien määrä on viime vuosina ollut noin 40 miljoonaa euroa vuodessa, josta noin 80 % suuntautui uusiutuvien raaka-aineiden sekä niiden jalostusteknologioiden tutkimukseen.

Neste Oilin tutkimuskohteena ovat erityisesti ravinnoksi kelpaamattomat raaka-aineet sekä raaka-aineet, joilla voidaan vähentää maankäyttöä energiantuotannossa ja pienentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Viimeisimpiä saavutuksia ovat edistysaskeleet mikrobi- ja leväöljytutkimuksessa sekä puun biomassan hyödyntämistä koskevassa kehitystyössä.

Neste Oilin kehittämä NExBTL-teknologia mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan käytön uusiutuvan dieselin raaka-aineena. NExBTL-dieselillä saavutetaan kaikilla yhtiön nykyisin käyttämillä raaka-aineilla yli 50 prosenttia fossiilista dieseliä pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. Laskelma kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineen tuotannosta lopputuotteen käyttöön.

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Lars Peter Lindfors, Teknologia- ja strategiajohtaja, puh. 050 458 3605
Mika Rydman, rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4710

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle viitenä peräkkäisenä vuonna. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.