9 Kesäkuu 2015

Neste tyytyväinen Suomen hallituksen linjaukseen nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta merkittävästi

Uutinen
8.6.2015

Toukokuun lopussa julkistetussa Suomen hallitusohjelmassa linjattiin, että Suomen tavoitteena on nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Neste pitää uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostoa rohkeana ja positiivisena ulostulona uudelta hallitukselta. Linjauksellaan hallitus näyttää maailmanlaajuista johtajuutta perustuen visioonsa biotalouden merkityksestä Suomelle.

”Suomeen on kehittynyt maailman johtava biopolttoaineklusteri, joka tarvitsee hallituksen linjauksen kaltaista pitkäjänteistä ja vakaata sääntelyä.  Suomi on Nesteelle tärkeä markkina-alue ja hallitusohjelmassa esitetty linjaus tuo toimintaan pitkän aikavälin ennustettavuutta”, sanoo Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

Nesteen näkemyksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen vaatii mahdollisimman monipuolista raaka-ainevalikoimaa. Neste on omassa toiminnassaan kasvattanut jäte- ja tähderaaka-aineiden osuuden jo yli 60 prosenttiin uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa. Lisäksi uudet raaka-aineet ovat vahvasti mukana Nesteen tutkimustoiminnassa, ja suurin osa yhtiön tutkimuskuluista suuntautuu uusien raaka-aineiden, kuten leväöljyn ja puupohjaisten raaka-aineiden tutkimukseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi kotimaiset, metsäpohjaiset raaka-aineet ovat mahdollisia uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineita. Tällä hetkellä Neste käyttää jo mäntyöljypikeä Naantalin jalostamolla.

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 5123