10 Kesäkuu 2016

Nesteen vähärikkisten laivapolttoaineiden tuotekehitys jatkuu

Neste Oyj
Uutinen
10.6.2016

Nesteen vähärikkisten laivapolttoaineiden tuotekehitys jatkuu

Nesteen edistyksellinen tutkimustyö auttaa varustamoita operoimaan vähärikkisten laivapolttoaineiden aikakaudella entistäkin kustannustehokkaammin.

Nesteen valikoimissa on nykyisin kaksi vähärikkistä laivapolttoainetta (Neste MDO DMB ja Neste RMB), joiden rikkipitoisuus on alle 0,1 prosenttia. Tuotteet täyttävät Itä- ja Pohjanmeren sekä Englannin kanaalin alueella operoivia laivoja koskevan EU:n rikkidirektiivin vaatimukset.

Nyt markkinoilla olevat Nesteen vähärikkiset laivapolttoaineet ovat huomattavasti korkealaatuisempia ja pidemmälle jalostettuja kuin laivoissa yleensä käytetty raskas polttoöljy. Siirtyminen niiden käyttöön on ollut vaivatonta, koska siirtyminen ei edellyttänyt asiakkailta juurikaan investointeja.

Nesteellä vähärikkisten laivapolttoaineiden tuotekehitystä on jatkettu edelleen, ja arviolta vuoden 2017 loppupuolella on markkinoille tulossa uusi tuote, joka on nykyisiä vaihtoehtoja oleellisesti korkeampi viskositeetti. RMG-tyyppinen tuote on yhteensopiva kaikkien Nesteen aiemmin kehittämien laivapolttoaineiden kanssa.

"Porvoon jalostamollamme käyttöön tuleva uusi syötön esikäsittely- eli SDA-yksikkö mahdollistaa osaltaan uudentyyppisen tuotteen tulon markkinoille. Saamme näin tuotettua aiempaa raskaamman tuotteen, jonka rikkipitoisuus on kuitenkin alle 0,1 prosenttia ja muut ominaisuudet ovat erittäin kilpailukykyiset markkinalla oleviin tislepohjaisiin tuotteisiin verrattuna", kertoo Nesteellä öljytuotteiden liiketoiminnan kehittämisestä vastaava kehityspäällikkö Varpu Markkanen.

Vähäpäästöistä ja energiatehokasta

Nesteen vähärikkisten laivapolttoaineiden etuna on, että ne palavat selvästi puhtaammin kuin perinteinen raskas polttoöljy. Hyvän syttyvyyden, pienemmän lämmitystarpeen ja puhtaan palamisen ansiosta moottorit kestävät pidempään, niiden käyttökustannukset ovat pienemmät ja huolto- ja öljynvaihtovälit pitenevät.

Neste toimittaa nykyisin vähärikkistä laivapolttoainetta muun muassa Tallink Gruppin suomalaisiin satamiin liikennöiville laivoille, jotka bunkraavat polttoainetta Helsingissä ja Turussa. Tallinkin kokemukset ovat olleet hyviä:

"Nesteen vähärikkinen laivapolttoaine on parantanut kalustossamme moottoreiden energiatehokkuutta raskaisiin polttoöljyihin verrattuna arviolta 3 prosenttia. Lisäksi tuotteen vähärikkisyys tuo ympäristöetuja. Arvostamme kaikkiaan tuotteen korkealuokkaisuutta ja tasalaatuisuutta sekä Nesteen polttoainetoimitusten luotettavuutta", sanoo Tallink Gruppin Tarvi-Carlos Tuulik, Head of Ship Management.

Vähärikkisten laivapolttoaineiden jakelu on keskitetty Nesteen Naantalin ja Kokkolan terminaaleihin, joista tuotteita kuljetetaan kaikkiin Suomen satamiin säiliöautoilla. Laivat voidaan myös bunkrata Porvoon ja Naantalin jalostamoiden satamissa suoraan putkesta. Nesteen aikarahtaama M/T Lotus -alus vastaa laivojen bunkrauksesta Helsingin satamissa.

Lisätietoa: Jacob Granqvist, Marine Fuels & Services Manager, Neste Oyj, puh. 050 458 4126

Neste ja AS Tallink Grupp jatkavat ja syventävät strategista yhteistyötään vuonna 2016