10 Elokuu 2015

NEXBTL:n avulla vähäpäästöisiä elämyksiä

Me Nesteellä haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden nauttia liikkumisesta ja elämyksistä vähemmän ympäristöä kuormittaen. Uusiutuva NEXBTL on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu, korkealaatuinen ja vähäpäästöinen vaihtoehto fossiilista alkuperää oleville polttoaineille. Käyttämällä NEXBTL-dieseliä Flow:n sähköntuotannossa, voidaan tapahtuman hiilijalanjälkeä pienentää merkittävästi.
Olemme ylpeitä siitä, että olemme täyttäneet Flow'n yhteistyökumppaneiltaan vaatimat tiukat ympäristö- ja vastuullisuusvaatimukset. Tämä on jälleen uusi sulka hattuun yhdelle maailman vastuullisimmista yrityksistä. 

Uusiutuvat liikennepolttoaineet ovat osa ratkaisua ilmanmuutoksen vastaisessa kamppailussa

Merkittävin ympäristön kuormitusta vähentävä, kustannustehokas ja helposti käytettävissä oleva ratkaisu liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ovat ns. kehittyneet biopolttoaineet, kuten Nesteen omaan teknologiaan perustuva uusiutuva NEXBTL.

100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NEXBTL-dieselin käytöllä voidaan saavuttaa 40 - 90 % kasvihuonekaasuvähenemä verrattuna fossiiliseen dieseliin. Vuonna 2014 Nesteen valmistaman uusiutuvan dieselin ansiosta vähennettiin hiilidioksidipäästöjä noin 5,6 miljoonaa tonnia. Se vastaa yli 40 % koko Suomen liikenteen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

Uusiutuva NEXBTL voi korvata fossiilisia raaka-aineita kemianteollisuuden sovelluksissa, kuten uusiutuvien liuottimien ja uusiutuvien muovien valmistuksessa. Uusiutuvat liuottimet ovat ympäristöä vähemmän kuormittava vaihtoehto esimerkiksi maalien, liimojen, pesuaineiden ja kosmetiikan valmistuksessa.

Ilmastonmuutos on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia

Nesteen uusiutuvat polttoaineet ovat osa ratkaisua, mutta eivät yksin riittäviä. Yhteistyöllä, tiedon lisäämisellä ja yksilöiden ja yhteisöjen valinnoilla saamme aikaan muutoksia.

Tuottamalla sähköä uusiutuvalla NEXBTL-dieselillä voimme vähentää Flow'n hiilijalanjälkeä merkittävästi ja osallistua yhdessä päästöjen vähentämiseen. Toivomme Sinulle mieleenpainuvia, tunnelmallisia ja iloisia hetkiä Flow'ssa.

Lue lisää:
Vastuullisuus - mukana kaikessa toiminnassamme
Uusiutuva NEXBTL-diesel