1 Helmikuu 2013

Nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
1.2.2013 klo 8.30

Nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 28.3.2012 päättämä nimitystoimikunta esittää 4.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä hallitukseen esitetään valittavan Michiel Boersma ja Laura Raitio. Uusiksi jäseniksi esitetään tekniikan tohtori Willem Schoeberia, kauppatieteiden maisteri Kirsi Sormusta ja kauppatieteiden kandidaatti Per-Arne Blomquistia.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Ryöppönen on ilmoittanut, ettei ole uusien tehtävien takia enää käytettävissä, Nina Linander on toiminut hallituksessa jo sovitun enimmäisajan ja valtion omistajaohjausosaston virkamiehenä Markku Tapiota ei nykyisten periaatteiden mukaisesti voida enää valita pörssiyhtiön hallitukseen.

"Nimitystoimikunnan puolesta kiitän yhtiökokouksessa eroavia hallituksen jäseniä merkittävästä panoksesta Neste Oilin hallitustyöskentelyssä", nimitystoimikunnan puheenjohtaja finanssineuvos Jarmo Väisänen sanoo.
Nimitystoimikunta arvioi, että hallituksen nykyinen henkilömäärä (7 jäsentä) on sopiva.

Nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella. Lisäksi korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

Nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2012. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.11.2012 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat finanssineuvos Jarmo Väisänen valtion omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta. Nimitystoimikuntaa avusti tehtävässä suorahakukonsulttitoimisto EWK International.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uusiksi jäseniksi ehdotettujen Willem Schoeberin, Kirsi Sormusen ja Per-Arne Blomquistin tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen, puh.09 1602 3015

Liitteet:
Willem Schoeberin cv ja kuva
Kirsi Sormusen cv ja kuva
Per-Arne Blomquistin cv ja kuva

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi