Sponsorointi

Neste tekee markkinointiyhteistyötä tarkkaan valittujen kansainvälisten, valtakunnallisten ja paikallisten kohteiden kanssa. Markkinointiyhteistyön avulla pyritään viestimään yhtiön bränditarinaa ja arvoja eri sidosryhmille, rakentamaan haluttua brändimielikuvaa ja tarjoamaan positiivia elämyksiä.

Neste on puhtaampien polttoaineiden ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Edelläkävijän esimerkin voimalla Neste haluaa viedä toimialaa ja koko yhteiskuntaa eteenpäin, jotta jokainen voi nauttia puhtaammasta ympäristöstä.  Markkinointiviestintämme ydin on siinä, miten Neste ja sen innovaatiot ovat vieneet maailmaa eteenpäin.

Keskeisiä perusteitamme yhteistyökumppanin valinnassa ovat yhteensopivuus arvojemme kanssa, elämyksellisyys, osallistavuus ja keskeiset perusteet sisältöyhteistyön tekemiseen. Sponsorointikohteen tulee heijastaa myös lupaustamme, ”Ainoa  suunta on eteenpäin”.

Mikäli uskotte, että voimme aloittaa molempia osapuolia hyödyttävän ja yllä mainitut kriteerit täyttävän yhteistyön, voitte jättää meille hakemuksen oheisella sponsorointihakemuslomakkeella. Käsittelemme kaikki hakemukset, mutta ilmoitamme päätöksemme vain valituille yhteistyökumppaneille.

Sponsorointihakemus