Tuotteet

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ -tuotteen edut

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™, joka tunnetaan ilmailualalla yleisimmin nimellä Sustainable Aviation Fuel, tarjoaa helpon tavan laskea kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta ilmailualalla.

100 prosenttisesti uusiutuva ja vastuullinen

Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, kuten jäterasvoista, tähteistä ja kasviöljyistä, jotka luokitellaan vetykäsitellyksi estereiksi ja rasvahapoiksi (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, HEFA).

Monipuolinen tarjonta

Voi korvata perinteisen lentopetrolin valmistuksen maantieteellisesti monipuolisemmalla kestävän kehityksen mukaisella raaka-ainetarjonnalla.

Pratik Chandhoke, Technical Services Manager, Neste Aviation Solutions
"Raaka-ainetarjonnan monipuolistaminen on avainasemassa hinnoittelun hallinnassa ja kestävyyden varmistamisessa. Tämän vuoksi Neste panostaa voimakkaasti uusien uusiutuvien raaka-aineiden etsintään."
Pratik Chandhoke, Technical Services Manager, Neste Aviation Solutions

Pienempi ympäristöjalanjälki

Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia turbiinipäästöjen vähennysten lisäksi.

Parantaa ilmanlaatua

Airport Cooperative Research Program -ohjelman (2018) mukaan puhdas tai sekoittamaton Sustainable Aviation Fuel, kuten Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™, vähentää päästöjä, kuten haitallisia hiukkasia jopa 80 %, typpioksidia jopa 10 %, palamatonta hiilivetyä jopa 20%, hiilimonoksidia jopa 30% ja vaarallisia ilman epäpuhtauksia (HAP)  jopa 5%. Alhaisen rikkipitoisuuden vuoksi rikkidioksidi- tai rikkioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttiin asti.

Helppokäyttöinen

Täysin yhteensopiva olemassa olevan suihkumoottoriteknologian ja polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa sekoitettaessa fossiilisiin suihkukoneisiin, lisäinvestointeja tai muutoksia ei tarvita.

Ylivoimaiset kylmäominaisuudet

Sopii erittäin kylmiin sääoloihin. Neste takaa, että raaka-aineesta riippumatta sen polttoaine ylittää kotimaiset ilmastovaatimukset ja takaa turvallisen matkan. Jäätymispiste on -47 °C ja alempi.

Hyvä suorituskyky

Polttoaineella on korkea setaaniluku, 75 ja yli, mikä varmistaa tehokkaan ja puhtaan palamisen.

Neste MY Renewable Jet Fuel™

Ei ylimääräisiä ylläpitokustannuksia

Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö ei lisää huoltotoimien tarvetta.

Korkea sekoitusraja

Tällä hetkellä ASTM-hyväksyttyä Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan sekoittaa jopa 50% fossiiliseen lentopetrooliin.

Erinomaiset varastointiominaisuudet

Voidaan varastoida pitkän aikaa laadun heikentymättä. Polttoaineeseen ei myöskään kerry vettä.

Puhdas hiilivety

Kemiallinen koostumus on sama kuin perinteisellä fossiilisella lentopetroolilla.

Hajuton

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on rikitön ja hapeton eikä sisällä aromaattisia yhdisteitä.