20 Tammikuu 2015

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
20.1.2015 klo 13.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 4.4.2013 päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 1.4.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä hallitukseen esitetään valittavan Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Uudeksi jäseneksi esitetään Marco Wiréniä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Per-Arne Blomquist on ilmoittanut, ettei hän muiden tehtäviensä vuoksi ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

"Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta kiitän Per-Arnea hyvästä panoksesta Neste Oilin hallitustyöskentelyssä", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot olisivat:

Puheenjohtaja 84 000 euroa/vuosi

Varapuheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi

Jäsenet 42 000 euroa/vuosi

Jos hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, maksettaisiin hänelle kuitenkin sama vuosipalkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

"Nimitystoimikunta teetti laajan selvityksen hallitusten palkkioista kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssiyhtiöissä. Selvitys osoitti, että Neste Oilin palkkiot ovat selvästi jäljessä yleisestä tasosta. Hallituksen palkkioita on yhtiössä muutettu edellisen kerran seitsemän vuotta sitten vuonna 2008 ja sen jälkeen yhtiö on laajentunut, kansainvälistynyt ja rakentanut kokonaan uuden liiketoiminta-alueen", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 8.9.2014. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, sijoitustoiminnosta vastaava johtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, sekä Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta. Nimitystoimikuntaa avusti tehtävässä suorahakukonsulttitoimisto EWK International.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja palkkioista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uudeksi jäseneksi ehdotetun Marco Wirénin tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. 050 368 7016

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. www.nesteoil.fi

Liitteet:

Marco Wirénin cv ja kuva