24 Marraskuu 2014

Pakkaset tulevat – talvilaatua tankkiin

Julkaistu Liikenne

Artikkeli

Talvi tulee hitaasti mutta varmasti koko Suomeen. On aika siirtyä talvilaatuiseen dieseliin. Neste Oilin tekninen asiantuntija Tuukka Hartikka vastaa talvidieseliä koskeviin kysymyksiin.

Milloin on syytä siirtyä talvilaatuun?

Tankkaa talvilaatua mahdollisimman pian eli heti, kun sitä on saatavilla. Ensimmäinen tankkaus kannattaa tehdä mahdollisimman tyhjään tankkiin, jotta kesälaatuinen polttoaine saadaan kulutettua nopeasti pois polttoainejärjestelmästä. Jos dieselissä on sekaisin kesä- ja talvilaatua, kesälaatu heikentää tehokkaasti talvidieselin kylmäominaisuuksia.

Mitä eroja kesä- ja talvilaadussa on?

Erona ovat kylmäominaisuudet eli tarkemmin same- ja suodatettavuuspisteet. Samepiste kertoo alhaisimman lämpötilan, jossa polttoainetta voidaan säilyttää ja suodatettavuuspiste kuvastaa alinta käyttölämpötilaa, jossa hyvin huolletun auton pitäisi toimia. Automalleissa on kuitenkin eroja alhaisimman käyttölämpötilan suhteen, jonka vuoksi samepiste on näistä tärkeämpi. Se kertoo lämpötilan, jossa autot iästä ja mallista riippumatta toimivat.

Mistä tietää, että asemalla on talvilaatua myynnissä?

Dieselin same- ja suodatettavuuspisteet ilmoitetaan yleensä tarralla kyseisen polttoaineen kohdalla. Neste Oilin normaalin talvidieselin (–29/–34) samepiste on –29 °C, ja suodatettavuuspiste –34 °C. Uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä sisältävän Neste Pro Dieselin kylmäominaisuudet ovat tavallista talvidieseliä paremmat. Neste Pro Diesel talvilaadun (–32/–37) samepiste on –32 °C ja suodatettavuuspiste –37 astetta. Lisäksi Pohjois-Suomen valituilla asemilla on tarjolla arktista dieseliä todella kylmiin olosuhteisiin (–40/–44).

Miksei talvilaatua käytetä läpi vuoden?

Talvilaatua voisi käyttää kesälläkin, mutta se ei ole kustannustehokasta. Raakaöljyn jalostuksesta saadaan talvilaatuista dieseliä huomattavasti vähemmän kuin kesälaatuista dieseliä, joten haasteena olisi talvilaadun riittävyys. Lisäksi fossiilisen talvidieselin energiapitoisuus on hieman pienempi kuin kesälaadulla.

Mitä muita asioita autossa kannattaa talven tullessa huomioida?

Varmista, että polttoainesuodatin ja polttoainejärjestelmä ovat hyvässä kunnossa. Jos mahdollista, ajoita polttoainesuodattimen vaihto ja vuosihuolto syksyyn. Talvella on hyvä käyttää moottorin esilämmitystä, jotta moottoria rasitetaan mahdollisimman vähän. Lisäksi esilämmitetty moottori tuottaa käynnistyessään vähemmän päästöjä ja laskee polttoaineen kulutusta.