3 Kesäkuu 2015

Paljon enemmän kuin perinteinen öljy-yhtiö

Neste Oil on nyt vaihtanut nimensä Nesteeksi. Nimenmuutos on merkki yhtiön kehittymisestä ja eteenpäin menemisestä. Vaikka nimi on vanha tuttu, on yhtiön suunta eteenpäin. Henkilöstöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa.
Viime vuosina Nesteestä on kasvanut maailmanlaajuinen edelläkävijä uusiutuvissa polttoaineissa. Uusiutuvien tuotteiden osuus vuoden 2014 vertailukelpoisesta tuloksesta oli jo 40 prosenttia, ja kasvua odotetaan myös muista uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvista tuotteista, kuten biokemikaaleista ja biomuoveista. Ehdotus nimenmuutoksesta tuli muun muassa analyytikoilta ja asiakkailta.

”Kun toiset poraavat maan alle, me löydämme kasvua jätteinä ja tähteinä pidetyistä raaka-aineista. Viime vuosina olemme kasvaneet lähinnä uusiutuvien polttoaineiden valmistajana. Meistä on tullut maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen. ”Fossiiliseen öljyyn viittaava Oil ei enää anna oikeaa kokonaiskuvaa yhtiöstä.”

Katse eteenpäin

Henkilöstöllä on suuri merkitys Nesteen tavoitteiden toteuttamisessa ja toimintakulttuurissa. Yhtiössä määriteltiin vuonna 2013 koko –yhtiön arvoihin perustuva toimintamalli. Toimintatapojen kehittämisen rinnalla on kehitetty asiakkuusmalleja, turvallisuutta sekä kustannustietoisuutta. Nesteen toimintatapa ja asenne kulkevat jatkossa nimellä Forward.
Forward eli eteenpäin meneminen tarkoittaa Nesteen strategian keskeisiin tavoitteisiin pyrkimistä sekä toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin polttoaineratkaisujen tarjoaja Itämeren alueella ja globaali edelläkävijä uusiutuvissa sovelluksissa.

”Eteenpäin katsominen vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme. Se tarkoittaa parempaa asiakkaan huomioimista ja yhteistyötä. Henkilöstömme puhkuu uutta intoa. Toivotaan, että se sama into näkyy myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme”, Matti Lievonen sanoo.

”Forward-asenteella jokainen nesteläinen voi auttaa yhtötä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa”, täydentää Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson..”
Forward-asenteen kuusi avainkohtaa ovat asiakkaisiin keskittyminen, yhteistyön parantaminen yli organisaatiorajojen, vastuun ottaminen ja antaminen, hyvien tulosten arvostaminen ja epäkohtiin puuttuminen, kustannustehokkaasti toimiminen sekä asioiden tekeminen oikein ja turvallisesti.

Lähes kaikki Nesteen 5 000 työntekijästä osallistuivat kesäkuun alussa pidettyyn Forward-tapahtumaan. Heillä kaikilla oli mahdollisuus ideoida tulevaisuuden tavoitteita. Neste lanseerasi tilaisuudessa myös sisäisen Forward-lähettilään pestin. Forward-lähettiläs saa tutkia itselleen tärkeää aluetta Nesteen toiminnassa ja raportoida löydöksistään ja mahdollisista parannusehdotuksistaan rohkeasti ja rehellisesti koko henkilöstölle.

Ensimmäiseksi lähettilääksi valittiin palomiesoperaattori Timo Jokinen Naantalin jalostamolta. ”Haluan perehtyä Nesteen työturvallisuuteen ja kehittää sitä ja erityisesti paloturvallisuutta. Olen työskennellyt ennen Nesteelle tuloani kunnan palomiehenä ja sairaankuljettajana, joten turvallisuusasiat ovat lähellä sydäntäni”, Jokinen kertoo.

Nimenmuutos pitkän harkinnan tulos

Muutostuulet puhaltavat Nesteessä vielä pitkään, sillä kuluttaja-asiakkaille näkyvä asemaverkosto tullaan seuraavien vuosien aikana myös muuttamaan Nesteeksi. Siihen asti asiakkaat Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä tankkaavat autonsa asemilla, joiden nimenä on Neste Oil.

”Nimenmuutosta pohdittiin useamman vuoden ajan. Nyt meillä oli rohkeutta tehdä muutos, sillä olemme saavuttaneet asemamme puhtaampien polttoaineiden kehittäjänä. Monen mielestä uusi nimi edustaa paremmin nykyistä ympäristövastuullista ja ekologista yhtiötä”, kertoo henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson.

”Nimenvaihdos tullaan jalkauttamaan vaiheittain. Jo nyt Oil-sana on kadonnut kylteistämme. Seuraavaksi vaihtuvat käyntikortit, lomakepohjat ja työvaatteet”, Jakosuo-Jansson luettelee.

Yhtiön visuaalinen ilme säilyy ennallaan, mutta logosta poistetaan Oil-sana. Lisäksi yhtiön verkkosivut on nyt täysin uudistettu. Ne löytyvät osoitteesta www.neste.com.

 

 

”Eteenpäin katsominen vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme. Se tarkoittaa parempaa asiakkaan huomioimista ja yhteistyötä. Henkilöstömme puhkuu uutta intoa. Toivotaan, että se sama into näkyy myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme”.
Matti Lievonen, toimitusjohtaja