23 Joulukuu 2015

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutus polttoaineisiin ja kuljetusalaan

Pariisin ilmastokokouksen asettamat kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain lisäämällä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä huomattavasti. Kuljetusala on tällöin avainasemassa.

Pariisin ilmastokokouksessa saavutettiin joulukuun puolivälissä historiallinen päätös, kun 195 maata sitoutui yhteiseen kehyssopimukseen, joka alkaa vuodesta 2020. Yksi sopimuksen päätavoitteista on pitää maapallon keskimääräinen lämpötilan nousu selvästi 2 °C:n alapuolella.

Päämäärään pyritään maakohtaisilla tavoitteilla, jotka viitoittavat tietä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kun 160 maan tähän asti asetetut tavoitteet lasketaan yhteen, ei kuitenkaan vielä päästä tilanteeseen, jossa lämpötilan nousu olisi 2 °C tai vähemmän. Tarvitaan lisätoimenpiteitä, joissa kehittyneillä biopolttoaineilla on tärkeä rooli. 

”Koska liikenne on yksi suurimmista päästöjen lähteistä ja koska nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja päästöjen rajoittamiseen, parempien polttoaineiden kysyntä tulee todennäköisesti lisääntymään. Neste pystyy vähentämään kuljetusliikenteen päästöjä teollisessa mittakaavassa uusiutuvilla NEXBTL-polttoaineilla, joilla voidaan suoraan korvata tavanomaisia polttoaineita. Nesteen asiakkaat ovat siis hyvissä asemissa, kun uusia vaatimuksia aletaan toteuttaa”, Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen sanoo.

Ilmastoasiat työn alle

Honkasen mukaan hiilijalanjäljen hallinta on jo mukana monen suuryrityksen ydinstrategiassa. Hiilidioksidipäästöt ovat erittäin tärkeä liiketoiminnan arviointiperuste. Neste tukee asiakkaitaan uusien tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla uusimpien vähähiilisten polttoaineiden lisäksi myös hiilijalanjäljen arviointipalvelua ja säädösneuvontaa.

”Markkinoilla tarvitaan myös parempia ja puhtaampia fossiilisia polttoaineita. Esimerkkinä voidaan mainita vähärikkiset laivapolttoaineet. Nesteellä on vankka historia myös tällaisten polttoaineiden alalla.”

Fossiiliset polttoaineet tulevat jatkossakin olemaan tärkeässä asemassa kehittyvissä yhteiskunnissa ja erityisesti Kiinassa, joka kuluttaa tällä hetkellä enemmän hiiltä kuin yksikään toinen maa maailmassa.

”Kiinan öljyntarpeen arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, jolloin se tulee olemaan maailman suurin öljyn kuluttaja. Kaasun ja uusiutuvan energian roolin odotetaan kuitenkin kasvavan nopeasti, mikä auttaa jatkuvasti vähentämään Kiinan riippuvuutta hiilestä”, sanoo Nesteen analyytikko Anselm Eisentraut, joka tutkii uusiutuvien polttoaineiden markkinoita.

Suuri muutos on tarpeen

Eisentrautin mukaan työ maailmanlaajuisten tavoitteiden hyväksi alkaa siitä, että päättäjät asettavat toimivat ja pitkäaikaiset raamit, joiden pohjalta yritykset voivat tehdä tarvittavat investointipäätökset ja luoda näin vähähiilisen energiasektorin. Tämän jälkeen yritykset voivat kehittää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä proaktiivisesti ja ottaa kuljetuskalustossaan käyttöön esimerkiksi uusiutuvan NEXBTL-dieselin. UPS, San Franciscon kaupunki ja monet muut ovat jo tehneet juuri näin.

”Lopulta keskeisessä roolissa on kuluttaja, jonka on ymmärrettävä vähähiilisen polttoaineen käyttämisen edut ja muutettava käyttäytymistään, jotta varsinainen suuri muutos voi tapahtua.”

Eisentrautin mukaan Kansainvälisen energiajärjestön tekemä analyysi osoittaa, että uusiutuvan polttoaineen käytön on lähes kolminkertaistuttava seuraavien 10 vuoden aikana ja lisäännyttävä sen jälkeen edelleen voimakkaasti, jotta 2 °C:n tavoite voidaan saavuttaa.

”Jos maailman päästöjen kehitys saadaan todella kääntymään 2 °C:n tavoitteen mukaiselle tielle, kuljetusalan polttoaineen kysyntä tulee muuttumaan merkittävästi. Vähähiilinen sähkö ja kehittyneet uusiutuvat polttoaineet ovat molemmat avainasemassa, kun pyritään kohti vähähiilisen energian skenaariota.”
Neste on allekirjoittanut Paris Pledge for Action -lausuman, jossa yksityiset toimijat ilmaisevat halunsa tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

 

Lue lisää:
www.parispledgeforaction.org/
www.neste.com/en/companies/products/renewable-products