You are here

Jätemuovi korvaamaan raakaöljyä

Neste tutkii jätemuovin käyttöä uusien muovituotteiden raaka-aineena. Yhtiö on käynnistänyt kehityshankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia käyttää nesteytettyä jätemuovia yhtenä raaka-aineena Nesteen öljynjalostamoilla. 

Tavoitteenamme on käynnistää teollisen mittakaavan koeajot lähikuukausien aikana ja kehittää kapasiteettia voidaksemme prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuoteen 2030 mennessä. 

Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin tuottaja. Nyt tähtäämme muovijätteen kemiallisen kierrätyksen ratkaisujen tarjoajaksi sekä maailman johtavaksi, halutuimmaksi kumppaniksi vastuullisesti tuotettujen uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tarjoajaksi edelläkävijäbrändeille. Ratkaisumme auttavat heitä vähentämään raakaöljyriippuvuutta, hillitsemään ilmastonmuutosta sekä ratkomaan maailmanlaajuista muovijäteongelmaa.

Nesteellä on vahvat perinteet raaka-aineiden ja niiden esikäsittelyn tutkimuksessa. Tämä kokemus ja osaaminen tarjoavat meille ainutlaatuisen perustan käynnistää muovijätteen käytö fossiilisten jalostamoiden uutena raaka-aineena. Samalla kehitämme ratkaisuja muovijätteen vähentämiseen kaikkialla maailmassa.

Kemiallinen kierrätys nostaa kierrätysastetta 

Euroopassa muodostuu vuosittain noin 27 miljoonaa tonnia kuluttajamuovijätettä. Tällä hetkellä vain kolmannes tästä kerätään kierrättämistä varten. 

Tammikuussa 2018 julkaistiin EU:n uusi muovistrategia. Sillä pyritään kasvattamaan muovin kierrätysastetta ja muovipakkausten uudelleenkäyttöä vuoteen 2030 mennessä. Muovipakkausten kierrätystavoitetta on nostettu niin sanotussa EU:n jätepaketissa, jossa tavoitellaan 50 %:n kierrätysastetta vuoteen 2025 mennessä ja 55 %:a vuoteen 2030 mennessä. 

Kemiallisessa kierrätyksessä muovi muunnetaan kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Nestemäistä jätemuovia voidaan käyttää korvaamaan raakaöljyä kemianteollisuudessa, jossa se jalostetaan uusiksi muoveiksi. 

Lue lisää: