You are here

Miksi kemiallista kierrätystä tarvitaan?

Neste on keskittynyt ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kiertotalouteen. Kehitämme keinoja kierrättää muovijätettä kemiallisesti tarjotaksemme yhteiskunnalle mahdollisuuden kierrättää myös sellaisia muovijätteitä kuin mitä perinteinen, mekaaninen kierrätys ei tällä hetkellä mahdollista.

Kemiallisen kierrätyksen hyödyt

Muovijätteen kemiallinen kierrätys:

  • kiihdyttää kiertotaloutta ja lisää muovien kierrätysastetta hyödyntämällä laajemman valikoiman muovijätteitä kuin perinteinen, mekaaninen kierrätys
  • mahdollistaa korkealaatuisten lopputuotteiden valmistuksen – uusia muoveja, kemikaaleja ja polttoaineita – joita voidaan käyttää sellaisenaan kaikissa nykyisissä käyttökohteissa
  • vähentää riippuvuutta raakaöljyn tuonnista ja pienentää tuotteiden hiilijalanjälkeä
  • tukee muovijätteen maailmanlaajuista vähentämistä ja auttaa pääsemään eroon muovijätteen sijoittamisesta kaatopaikoille
  • voi luoda uusia työpaikkoja Euroopassa ja muualla.

Neste aikoo mahdollistaa muovien kierron

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteidemme mukaisesti olemme sitoutuneet kehittämään vuoteen 2030 mennessä kyvykkyyden prosessoida vuosittain yli 1 miljoonaa tonnia muovijätettä. Pyrimme merkittäväksi kemiallisen kierrätyksen ratkaisun tarjoajaksi ja tarjoamaan nesteytettyä muovijätettä kemikaalien ja korkealaatuisten muovien valmistuksen raaka-aineeksi. 

Haluamme edistää teknologioiden, arvoketjujen ja muovin kierrättämistä tukevan lainsäädännön kehittämistä yhdessä muiden muovijätepohjaisten tuotteiden arvoketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme varmistaa, että muovijätteen kemialliseen kierrätykseen pohjautuvista tuotteista tulisi todellisuutta teollisessa mittakaavassa. Samalla jatkamme edelleen myös vastuullisten muoviratkaisujen kehittämistä uusiutuvista, biopohjaisista raaka-aineista.