You are here

Mitä muovien kemiallinen kierrätys on

Kemiallinen kierrätys tarkoittaa muovijätteen kemiallista tai termokemiallista käsittelyä kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Kemiallisella kierrätyksellä voidaan täydentää mekaanista kierrätystä hyödyntämällä jätemuoveja, joilla ei tällä hetkellä ole kierrätysarvoa tai joiden arvo on vähäinen.

Kemiallisen kierrätyksen kehittäminen on keskeistä Euroopan kunnianhimoisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi, kun tähdätään muovipakkausten 50 prosentin kierrätysasteeseen vuoteen 2025 mennessä ja 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Collecting and sorting icon

Keräys ja lajittelu
Neste pyrkii hyödyntämään kuluttajien muovijätteitä, joiden mekaaninen kierrätys ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Tällaisia ovat muun muassa monikerroksiset tai värilliset muovit, muovikalvot sekä muovia sisältävät monimateriaalituotteet, jotka nykyisin päätyvät poltettavaksi tai kaatopaikalle.

Liquefaction icon Nesteytys
Jätemuovi nesteytetään termokemiallisessa prosessissa, joka muuttaa sen raakaöljyn kaltaiseksi materiaaliksi.
Refining and upgrading icon

Jalostus
Nestemäistä ja esikäsiteltyä muovia käytetään osittain korvaamaan raakaöljyä jalostamoiden raaka-aineena.

Nesteen fossiiliset öljynjalostamot ovat monipuolisia ja tuottavat lukuisia lopputuotteita. Nykyisissä jalostusprosesseissa voidaan muuttaa nesteytetty muovi kemikaaleiksi ja uusien muovien raaka-aineeksi.

End products icon

Lopputuotteet
Kemialliseen kierrätykseen perustuvat kemikaalit ja muovit ovat korkealaatuisia ja voivat korvata neitseellisiin fossiilisiin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita missä tahansa käyttökohteessa.

Kemialliseen kierrätykseen perustuvia muoveja voidaan käyttää ilman rajoituksia myös herkissä ja vaativissa sovelluksissa, kuten elintarvikkekontaktissa, leluissa sekä terveydenhoidon ja autoteollisuuden käyttökohteissa.