You are here

Lentoyhtiöille

Ilmailuala on sitoutunut tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 eteenpäin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty jo paljon työtä, mutta lentämisen suorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ilmailualan on käytettävä monia keinoja.

Vaikka monet päästöjen vähentämiseen tähtäävät ratkaisut, kuten sähköistetty ilmailu, ovat vielä kehitysvaiheessa, vastuulliset lentopolttoaineet tarjoavat ratkaisun. Vastuullisella lentopolttoaineella (SAF), kuten Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella on avainasema lentämisen välittömien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöönotolla on paljon hyötyjä lentoyhtiöille:

 Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen avulla lentoyhtiö voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80% verrattuna fossiilisiin lentopolttoaineisiin. Lentoyhtiöt voivat vähentää hiilijalanjälkeään ja saavuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa.

 Lentoyhtiöt voivat vastata maailmanlaajuiseen kysyntään ja pystyvät tarjoamaan ratkaisuja asiakkaille, jotka edistävät myös kestävää ilmailua.

 Lentoyhtiöt ovat edelläkävijöitä ja heitä pidetään ympäristötietoisina.

 Lentoyhtiöillä on oikeutus toimintansa kasvuun ja voivat myös kasvattaa PR- ja markkinointi-arvoaan osallistumalla vastuullisten lentopolttoaineiden käyttöön ja kehityshankkeisiin.

Lue lisää tekemästämme yhteistyöstä lentoyhtiöiden kanssa

Neste toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta KLM:n Amsterdamin Schipholista lähteville lennoille

Neste on valmistanut sen käytetystä paistorasvasta, ja sillä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % verrattuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen.

Neste ja Lufthansa yhteistyössä kohti kestävämpää lentoliikennettä

Osana yhteistyötä Lufthansa käyttää Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen ja fossiilisen lentopolttoaineen sekoitusta Frankfurtista lähtevillä lennoillaan. Ensimmäinen erä uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitettiin Lufthansalle aiemmin tänä vuonna.