Tuotteet

Jätemuovi korvaamaan raakaöljyä

Neste tutkii jätemuovin käyttöä polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovituotteiden raaka-aineena. Uudessa kehityshankkeessa selvitetään mahdollisuuksia käyttää nesteytettyä jätemuovia yhtenä raaka-aineena fossiilisten polttoaineiden jalostuksessa. 

Tavoitteenamme on käynnistää teollisen mittakaavan koeajot vuoden 2019 aikana ja prosessoida yli miljoona tonnia jätemuovia vuodessa vuoteen 2030 mennessä. 

Neste on jo nyt maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin tuottaja. Nyt tähtäämme johtopaikalle myös vähähiilisten tuotteiden jalostuksessa. Haluamme myös tukea kiertotaloutta tuottamalla jätemuoviin perustuvia innovatiivisia ratkaisuja.

Nesteellä on vahvat perinteet raaka-aineiden ja niiden esikäsittelyn tutkimuksessa. Tämän kokemuksen ja osaamisen ansiosta meillä on tavoitteena lisätä kierrätysraaka-aineiden käyttöä myös fossiilisten polttoaineiden valmistuksessa. Samalla olemme mukana tuottamassa ratkaisuja muovijätteen vähentämiseen kaikkialla maailmassa.

Kemiallinen kierrätys nostaa kierrätysastetta 

Euroopassa muodostuu vuosittain noin 27 miljoonaa tonnia kuluttajamuovijätettä. Tällä hetkellä vain kolmannes tästä kierrätetään. 

Tammikuussa 2018 julkaistiin EU:n uusi muovistrategia. Sillä pyritään kasvattamaan muovin kierrätysastetta ja muovipakkausten uudelleenkäyttöä vuoteen 2030 mennessä. Muovipakkausten kierrätystavoitetta on nostettu EU:n ns. jätepaketissa. Tavoitteena on 50 %:n kierrätysaste vuoteen 2025 mennessä ja 55 % vuoteen 2030 mennessä. 

Kemiallisessa kierrätyksessä muovi muunnetaan kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Nestemäistä jätemuovia voidaan käyttää korvaamaan raakaöljyä kemianteollisuudessa, jossa se jalostetaan polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja uusiksi muoveiksi. 

Lue lisää: