Tuotteet

Neste biomuoviratkaisu

Muovien uusi tulevaisuus

Neste biomuoviratkaisu on yhtiön kehittämä konsepti uusiutuvien muovien tuottamiseksi. Tuotetut biopohjaiset muovit ovat identtisiä perinteisten fossiilisten muovien kanssa. Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä tuotetut biopohjaiset muovit ovat täysin yhteensopivat nykyisten tuotanto- ja kierrätysjärjestelmien kanssa ja "drop-in" ratkaisu korvaamaan perinteistä muovia kaikissa käyttökohteissa, joissa muovilta vaaditaan korkean laadun ohella myös kestävyyttä, uudelleen käytön mahdollistamista sekä kierrätettävyyttä. Kuluttajat voivat käyttää muovituotteita ja -pakkauksia kuten ennenkin – ja lopulta kierrättää ne hyvällä omallatunnolla tietäen, ettei heidän muovin käyttönsä ole kiihdyttänyt ilmastonmuutosta.  

Muovia on kaikkialla

Muovien kysynnän arvioidaan nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Ne tarjoavat lukuisia ratkaisuja nopeasti kasvavan väestön elämänlaadun parantamiseen. Muoviesineitä on tarpeen suunnitella ja tuottaa niin, että luonnonvarojen ja energian kulutus on mahdollisimman pieni ja tehokas kierrättäminen on mahdollista. Ympäristöjalanjäljellä on merkitystä.

Biomuovit hiilinieluina

Jätteistä ja tähteistä tehdyt uusiutuvat muovit eli uusiutuvat polymeerit sitovat merkittävän määrän ilmakehän hiilidioksidia, mikä tekee niistä hiilinieluja erityisesti pitkäikäisissä sovelluksissa. Myös kertakäyttösovelluksissa kuten pakkauksissa biopohjaisten muovien lämmityspotentiaali (global warming potential, GWP) eli kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama vaikutus ilmaston lämpenemiseen on selvästi pienempi kuin fossiilisten muovien, koska ne ovat alkuperältään uusiutuvia. Elinkaarensa lopussa ne voidaan kierrättää tai niistä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa jätehuollon polttolaitoksissa, mikäli muuta käyttöä ei enää löydy. 

Lukemattomia mahdollisuuksia

Kyseessä olevia uusia "drop-in"-tyyppisiä biomuoveja voidaan tuottaa tavanomaisilla muovinvalmistusmenetelmillä höyrykrakkaamalla uusiutuvia hiilivetyjä, jotka on valmistettu Nesteen patentoidulla NEXBTL-teknologialla. Tällaisten polymeerien käyttökohteita on loputtomasti, ja käytännössä mitä tahansa polymeerejä voidaan valmistaa Nesteen uusiutuvasta materiaalista. Uusiutuvista hiilivedyistä valmistettuja biomuoveja voidaan käyttää esimerkiksi auton osien, pakkausten, kuluttajatuotteiden ja -elektroniikan valmistuksessa.

Vastuullisia valintoja

Edelläkävijäbrändit haluavat tarjota kuluttajille vastuullisempia ratkaisuja, jotka ovat uusiutuvia ja joiden raaka-aineet ovat vastuullisesti hankittuja sekä jäljitettyjä ja sertifioituja. Sosiaalisista ja ympäristökysymyksistä valveutuneet kuluttajat toimivat suunnannäyttäjinä etsimällä ja vaatimalla tarjolle yhä vastuullisempia ratkaisuja. Meidän kaikkien on pyrittävä vähentämään vaikutuksiamme, jotta maapallon kestokyky ei ylittyisi.

Ratkaisumme

Neste biomuoviratkaisumme perustuu kumppanuuksiin paljon muovia käyttävien sekä muovia valmistavien yritysten kanssa. Tavoitteenamme on mullistaa biomuovimarkkinat ratkaisumme avulla.

Lue lisää: The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics

Muovin tuotanto on kaksikymmenkertaistunut vuodesta 1964 ja sen odotetaan edelleen tuplaantuvan 20 vuoden aikana. Vuoteen 2050 mennessä maailman muoviteollisuus kuluttaa 20 prosenttia kaikesta öljyntuotannosta ja 15 prosenttia vuotuisesta hiilitaseesta. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, on vuoteen 2050 mennessä maailman merissä painossa mitattuna enemmän muovia kuin kalaa. Lue Ellen MacArthur -säätiön raportista miten päästä kiertotalouden mallin mukaiseen muovitalouteen, jossa muovijäte kiertää takaisin tuotteiden uusioraaka-aineiksi.