Tuotteet

Neste MY uusiutuva isoalkaani™ – biopohjaisten kemikaalien ja muovien innovaatio

Neste MY uusiutuva isoalkaani™ voi pienentää biokemian yritysten ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä ja vastata korkealaatuisten kestävien ratkaisujen kuluttajakysyntään.

Maailman johtavana uusiutuvien öljyjen toimittajana pystymme auttamaan kemianteollisuutta tarjoamaan asiakkailleen uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja kemikaaleja ja muoveja suuressa mittakaavassa.

Neste MY uusiutuva isoalkaaniöljy on kestävä, turvallinen ja hajuton vaihtoehto perinteisille mineraaliöljyille. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi erilaisissa sovelluksissa maaleissa, pinnoitteissa ja voiteluaineissa.

Tulossa: tisleet ja biomuovit

Kehitämme itse kehittämämme NEXBTL-teknologian käytöstä saamamme asiantuntijuuden ja osaamisen pohjalta uusia ratkaisuja ja materiaaleja.

Neste MY uusiutuva isoalkaani – perin pohjin kestävää

Muiden Nesteen uusiutuvien tuotteiden tapaan Neste MY uusiutuva isoalkaani on huippulaatuista, minkä lisäksi se uusiutuvan alkuperänsä ansiosta auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hajoaa biologisesti OECD 301 -normin mukaisesti.

Neste MY uusiutuva isoalkaani valmistetaan Nesteen kehittämällä NEXBTL-teknologialla, jossa vetykäsitellään erilaisia luonnon öljyjä, esimerkiksi erilaisia teollisuuden jätteitä ja tähteitä sekä kasviöljyjä puhtaiksi isoparafiinisiksi hiilivedyiksi, joilla on alhainen rikki- ja aromaattipitoisuus. Kaikki Neste MY uusiutuvan isoalkaanin tuotannossa käytettävät uusiutuvat raaka-aineet tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Keskeiset edut

  • Väritön
  • Hajuton – pieni aromaattipitoisuus
  • Erittäin puhdas
  • Syövyttämätön
  • Kemiallisesti vakaa
  • Pieni pintajännitys – ylivoimainen kostutus
  • Yhteensopiva useimpien muiden orgaanisten öljyjen ja pakkausmateriaalien kanssa

Esimerkkejä tyypillisistä käyttökohteista

Maalit, pinnoitteet, musteet ja liimat

Puuöljyissä, öljypohjaisissa maaleissa, plastisointiaineena hartseissa, liimoissa ja lisäksi pölyn sitomiseen.

Voiteluaineet ja metallintyöstönesteet

Voiteluaineiden komponenttina, voiteluöljynä metallintyöstönesteissä tai aktiivisten aineiden ja lisäaineiden kantoaineena.

Veden käsittelyaineet

Komponenttina vedenkäsittelyn lisäaineissa, kuten pesuaineiden ja pinnoitteiden vaahtoamisenestoaineissa.