You are here

Nesteen biomuoviratkaisu

Uusi suunta tulevaisuuden muoveille

Olemme kehittäneet konseptin valmistaa biopohjaisia muoveja, jotka laadultaan vastaavat fossiilisia, perinteisiä muoveja.

Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä tuotetut biopohjaiset muovit ovat täysin yhteensopivat nykyisten tuotanto- ja kierrätysjärjestelmien kanssa ja sellaisenaan käyttöönotettava "drop-in" ratkaisu korvaamaan perinteistä muovia kaikissa käyttökohteissa, joissa muovilta vaaditaan korkean laadun ohella myös uudelleenkäytön mahdollisuutta sekä kierrätettävyyttä. 

Kuluttajat voivat käyttää muovituotteita ja -pakkauksia kuten ennenkin – ja lopulta kierrättää ne hyvällä omallatunnolla tietäen, ettei heidän muovin käyttönsä ole kiihdyttänyt ilmastonmuutosta.

 

Tiedätkö mitä eroa on
biopohjaisilla ja biohajoavilla muoveilla?
Lue lisää

 

Muovia on kaikkialla

Muovien kysynnän arvioidaan nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Ne tarjoavat lukuisia ratkaisuja nopeasti kasvavan väestön elämänlaadun parantamiseen. 

Muovituotteita tulee suunnitella ja valmistaa niin, että luonnonvarojen ja energian kulutus on mahdollisimman pientä ja tehokas kierrättäminen on mahdollista. Ympäristöjalanjäljellä on merkitystä.

Biopohjaisilla muoveilla vähemmän päästöjä ilmakehään

Uusiutuvien muovien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama vaikutus ilmaston lämpenemiseen (global warming potential, GWP) on selvästi pienempi kuin fossiilisten muovien, koska ne valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista.

Tämä pitää paikkansa myös biopohjaisista muoveista valmistetuissa kertakäyttösovelluksissa kuten pakkauksissa. Ne voidaan ensin kierrättää, ja elinkaarensa lopussa niistä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa jätteenpolttolaitoksissa. 

Kun elinkaarensa lopussa muovit poltetaan jätteenpolttolaitoksissa, muovien biopohjainen sisältö pienentää polton ilmastonmuutosta aiheuttavaa vaikutusta tuottamalla ja kierrättämällä ilmakehään uusiutuvaa hiiltä fossiilisista lähteistä peräisin olevan “uuden” hiilen sijasta.

Lukemattomia mahdollisuuksia

Uusia sellaisenaan käyttövalmiita biopohjaisia muoveja voidaan tuottaa tavanomaisilla muovinvalmistusmenetelmillä höyrykrakkaamalla uusiutuvia hiilivetyjä, jotka on valmistettu Nesteen patentoidulla NEXBTL-teknologialla. Tällaisten biopohjaisten polymeerien käyttökohteita on loputtomasti, ja käytännössä mitä tahansa polymeerejä voidaan valmistaa Nesteen uusiutuvasta materiaalista.

Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä valmistettuja biomuoveja voidaan käyttää esimerkiksi auton osien, pakkausten, kuluttajatuotteiden ja -elektroniikan valmistuksessa.

Vastuullisia valintoja

Edelläkävijäbrändit haluavat tarjota kuluttajille vastuullisempia ratkaisuja, joiden raaka-aineet ovat uusiutuvia, vastuullisesti tuotettuja sekä jäljitettäviä ja sertifioituja. Sosiaalisista ja ympäristökysymyksistä tietoiset kuluttajat toimivat suunnannäyttäjinä etsimällä ja vaatimalla tarjolle yhä vastuullisempia ratkaisuja.

Meidän kaikkien on pyrittävä vähentämään vaikutuksiamme, jotta maapallon kestokyky ei ylittyisi.

Ratkaisumme

Nesteen biomuoviratkaisu perustuu kumppanuuksiin muovia valmistavien ja suurten muovia käyttävien yritysten kanssa. Tavoitteenamme on mullistaa muovimarkkinat ratkaisumme avulla.

Lue lisää: The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics

Muovin tuotanto kaksikymmenkertaistui vuosien 1964 ja 2014 välillä ja sen odotetaan edelleen kaksinkertaistuvan 20 vuoden aikana. Vuoteen 2050 mennessä maailman muoviteollisuus kuluttaa 20 prosenttia kaikesta öljyntuotannosta ja 15 prosenttia vuotuisesta hiilitaseesta. 

Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, on vuoteen 2050 mennessä maailman merissä painossa mitattuna enemmän muovia kuin kalaa. Lue Ellen MacArthur -säätiön raportista miten päästä kiertotalouden mallin mukaiseen muovitalouteen, jossa muovijäte kiertää takaisin tuotteiden uusioraaka-aineiksi.