Tuotteet

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ tarjoaa lentoliikenteen toimijoille vaivattoman ratkaisun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine täyttää ilmailualan tiukimmatkin turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Sen kemiallinen koostumus on vastaava kuin fossiilisen polttoaineen ja sillä on erinomaiset kylmäominaisuudet, joten sitä voidaan sekoittaa fossiiliseen lentopolttoaineeseen.

Vaikuttavia testituloksia Nesteen talvilaatuisesta uusiutuvasta polttoaineesta 

Lentokonevalmistaja Boeing on testannut menestyksekkäästi Nesteen talvilaatuista uusiutuvaa polttoainetta lentopolttoaineen komponenttina. Testit tehtiin Yhdysvalloissa Boeing 787 Dreamliner -lentokoneella. Koneen toisessa moottorissa käytetystä polttoaineesta 15 prosenttia oli talvilaatuista uusiutuvaa polttoainetta. Lentokone toimi suunnitellusti uusiutuvalla polttoaineseoksella, täsmälleen samalla tavalla kuin fossiilisella lentopolttoaineella.

Nesteen talvilaatuinen uusiutuva polttoaine odottaa tällä hetkellä ASTM:n (American Society for Testing and Materials) hyväksyntää käyttöön lentopolttoaineena.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine testissä kaupallisessa käytössä

Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta on testattu myös 1 187:lla Frankfurtin ja Hampurin välisellä Lufthansan reittilennolla vuonna 2011 ja yhdellä mannertenvälisellä lennolla Frankfurtista Washington D.C:hen vuoden 2012 alussa. Lentojen aikana tutkittiin järjestelmällisesti muun muassa polttoaineen laatua, lentokoneen suoritusta, moottorin kuntoa sekä polttoaineen varastosäilyvyyttä. Tarkkailuun osallistuivat niin lentäjät, lentokoneen matkustamohenkilökunta kuin huollosta vastaavat henkilöt.

Erinomainen moottorin suorituskyky

Lufthansan testien tulosten mukaan Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen käytöllä onnistuttiin testijakson aikana vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 1 500 tonnia. Myös polttoaineen kulutus oli 1 prosentin pienempi fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Testitulosten mukaan lentokoneet moottoreineen toimivat erinomaisesti koko testijakson ajan. Lentokoneen polttokammiot, turbiinit ja polttoainejärjestelmän osat olivat testien aikana ja sen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Polttoainesäiliöissä ei havaittu mitään merkkejä pilaantumisesta tai korroosiosta, eikä pidempiaikainen säilyttäminen vaikuttanut polttoaineen laatuun.

Ilmailualan biopolttoainetavoitteiden edistäminen

Neste tukee vuonna 2011 laaditun eurooppalaisen lentoliikenteen tiekartan – European Aviation Biofuels Flightpath – tavoitteita biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi lentoliikenteessä vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut lisätä lentoyhtiöiden vuotuista biopolttoaineiden käyttöä 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä sekä varmistaa, että lentoliikenteen biopolttoaineet valmistetaan kestävästi ja että ne ovat teknisesti kaupalliseen käyttöön soveltuvia.

Neste liittyi vuonna 2012 myös EU:n rahoittamaan Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation (ITAKA) -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kehitystä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla sekä parantaa olemassa olevan teknologian ja infrastruktuurien valmiutta. EU:n yhteinen hanke näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on ensimmäinen laatuaan, ja siinä kehitetään kokonainen arvoketju vastuullisen seospolttoaineen tuottamiseksi suuressa mittakaavassa. Neste on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka pyrkii edistämään hankkeen tavoitteita, ja tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta (Neste MY uusiutuva lentopolttoaine) käytettäväksi nelivuotisen hankkeen aikana.

Kestävän lentoliikenteen biopolttoaineiden toimitusketjuhanke BioPort Holland perustettiin vuonna 2013. SkyNRG allekirjoitti aiesopimuksen Alankomaiden valtion, KLM:n, Nesteen, Schipholin lentokentän ja Rotterdamin sataman kanssa siitä, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten lentopolttoaineiden tuotannon mittakaavaa kasvatetaan Alankomaissa Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamolla Rotterdamissa.