Tuotteet

Ilmailualan biopolttoainetavoitteiden edistäminen

Norjasta edelläkävijä ilmailun päästöjen vähentämisessä

Neste toivottaa Norjan johtajuuden tervetulleeksi ilmailun päästöjen vähentämisessä. Norjan hallitus ilmoitti 4. lokakuuta velvoittavansa ilmailualan käyttämään lentopolttoaineessa 0,5 prosenttia biopolttoainetta. Tämä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun biopolttoaineesta tehdään lentopolttoaineen merkittävä ja olennainen osa.

Uusiutuvien energialähteiden aktiivinen kehittäminen ja käyttöönotto

Vuodesta 2012 lähtien Neste on ollut aktiivinen jäsen Saksan uusiutuvan energian ilmailualan aloitteessa (AIREG), joka edistää uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden kehittämistä ja käyttöönottoa ilmailussa. AIREG on syyskuussa 2011 perustettu yritys- ja tutkimusorganisaatioiden verkosto. Organisaation päätavoitteena on edistää ilmailun kunnianhimoisia hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita.

Oslo Gardemoenin lentokentästä tuli maailman ensimmäinen lentokenttä, joka tarjosi Nesteen jalostamaa Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta

Alaa tukevat aloitteet

Neste tukee vuonna 2011 laaditun eurooppalaisen lentoliikenteen tiekartan – European Aviation Biofuels Flightpath – tavoitteita biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi lentoliikenteessä vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut lisätä lentoyhtiöiden vuotuista biopolttoaineiden käyttöä 2 Mt vuoteen 2020 mennessä sekä varmistaa, että lentoliikenteen biopolttoaineet valmistetaan kestävästi ja että ne ovat teknisesti kaupalliseen käyttöön soveltuvia. Kuitenkin, lähes seitsemän vuotta myöhemmin edistyminen näyttää kuitenkin riittämättömältä tavoitteen saavuttamiseksi.

Suurin este biopolttoaineiden laajaan käyttöönottoon lentoliikenteessä ei johdu teknisistä rajoituksista, sillä erilaiset tekniikat ovat valmiita kaupalliseen käyttöön, vaan liittyvät pikemminkin taloudellisiin, poliittisiin ja markkinoihin liittyviin kysymyksiin.

Yhteistyöprojektit 

Neste liittyi vuonna 2012 myös EU:n rahoittamaan Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation (ITAKA) -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kehitystä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla sekä parantaa olemassa olevan teknologian ja infrastruktuurien valmiutta. EU:n yhteinen hanke näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on ensimmäinen laatuaan, ja siinä kehitetään kokonainen arvoketju vastuullisen seospolttoaineen tuottamiseksi suuressa mittakaavassa.

Neste on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka pyrkii edistämään hankkeen tavoitteita. Vuonna 2016 Oslo Gardermoenin lentokentästä tuli maailman ensimmäinen lentokenttä, joka tarjosi Nesteen jalostamaa Neste MY uusiutuvaa lentopolttoaine käytettäväksi nelivuotisen hankkeen aikana.