Tuotteet

Innovatiivisesta teknologiasta täyteen tuotantoon uusiutuvia lentopolttoaineita

Pitkä historia uusiutuvissa tuotteissa

Nesteellä on pitkä historia uusiutuvien tuotteiden kehittämisessä. Kehitys alkoi jo vuonna 1996, jolloin tehtiin ensimmäinen patenttihakemus Nesteen uusiutuvan dieselin, NEXBTL:n tuotantotekniikalle.

Neste perusti ensimmäisen patenttihakemuksen uusiutuville lentopolttoaineille vuonna 2008 ja jo kaksi vuotta sen jälkeen se hyväksyttiin kaupalliseen käyttöön. Tänä päivänä Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin valmistaja.

Kaupallisesti testattu

Ensimmäinen Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ -tuotteella tankattu kaupallinen lento lennettiin vuonna 2011. Lufthansa ja Neste testasivat polttoainetta 1 187 reittilennolla Frankfurtin ja Hampurin välillä sekä yhdellä mannertenvälisellä lennolla Frankfurtin ja Washington DC:n välillä vuonna 2012.

Polttoaineen laatua, lentokoneen suorituskykyä, moottorin tilaa ja polttoainevarastointia tutkittiin lentokoneiden lentäjien, matkustamohenkilöstön sekä maanpäällisen huoltohenkilöstön voimin kaikkien lentojen ajan.

Joachim Buse, Vice President, Biofuel at Lufthansa
"Olemme ensimmäisinä maailmassa käyttäneet pitkäkestoisesti Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta kaupallisilla lennoilla. Uusiutuvalla NEXBTL-lentopolttoaineella lennetyt yli 1 000 lentoa osoittavat, että polttoaine on valmis käytettäväksi päivittäisillä lennoilla. Lufthansa odottaakin pääsevänsä jatkamaan tiivistä yhteistyötä Nesteen kanssa myös jatkossa."

Joachim Buse, Vice President, Biofuel at Lufthansa

Erinomainen moottorin suorituskyky

Lufthansan testitulosten mukaan Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen käytöllä onnistuttiin testijakson aikana vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 1 500 tonnia. Myös polttoaineen kulutus oli 1 prosentin pienempi fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

Testitulosten mukaan lentokoneet moottoreineen toimivat erinomaisesti koko testijakson ajan. Lentokoneen polttokammiot, turbiinit ja polttoainejärjestelmän osat olivat testien aikana ja sen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Polttoainesäiliöissä ei havaittu mitään merkkejä pilaantumisesta tai korroosiosta, eikä pidempiaikainen säilyttäminen vaikuttanut polttoaineen laatuun.

Erinomainen moottorin suorituskyky Nesteen uusiutuvalla lentopolttoaineella

Oslosta maailman ensimmäisenä uusiutuvaa lentopolttoainetta

Oslon Gardermoenista tuli maailman ensimmäinen lentokenttä, jossa lentokoneet voivat tankata Nesteen jalostamaa uusiutuvaa lentopolttoainetta. Lentoyhtiöistä Lufthansa, SAS ja KLM ilmoittivat tankkaavansa koneitaan uusiutuvaa sisältävällä lentopolttoaineella Oslossa.

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine on jalostettu Porvoossa, ja se täyttää lentopolttoaineelle asetetut tiukat laatuvaatimukset. Polttoaine vietiin Osloon 50-prosenttisena seoksena fossiilisen lentopolttoaineen kanssa ja sen jakelu tapahtui lentokentällä olemassa olevan jakelujärjestelmän kautta.