Tuotteet

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ -tuotteen edut

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™, joka tunnetaan ilmailualalla yleisimmin nimellä Sustainable Aviation Fuel, tarjoaa kätevän ja tehokkaan tavan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisää uusiutuvan energian osuutta ilmailualalla.

100 prosenttisesti uusiutuva ja vastuullinen

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, kuten jäterasvoista, tähteistä ja kasviöljyistä, jotka luokitellaan vetykäsitellyiksi estereiksi ja rasvahapoiksi (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, HEFA).

Pienempi ympäristöjalanjälki

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia turbiinipäästöjen vähennysten lisäksi. Polttoaineen käyttö vähentää haitallisia hiukkasia, kuten SOx- ja NOx-päästöjä ja palaa puhtaana - ilman rikkiä, happea ja aromaattisia aineita.

Pratik Chandhoke, Technical Services Manager, Renewable Aviation
"Raaka-ainetarjonnan monipuolistaminen on avainasemassa hinnoittelun hallinnassa ja kestävyyden varmistamisessa. Tämän vuoksi Neste panostaa voimakkaasti uusien uusiutuvien raaka-aineiden etsintään."
Pratik Chandhoke, Technical Services Manager, Renewable Aviation

Helppokäyttöinen 100 prosenttisesti sekoitettava polttoaine

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on täysin yhteensopiva olemassa olevan suihkumoottoriteknologian ja polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa sekoitettaessa fossiiliseen lentopetrooliin. Siksi lisäinvestointeja tai muutoksia ei tarvita. Polttoaine on ASTM (D7566) hyväksytty. Kun polttoaine on sekoitettu tavanomaisen fossiilisen lentopetroolin kanssa enintään 50 prosentin tasolle, polttoaine sertifioidaan uudelleen D1655 mukaan.

Ylivoimaiset kylmäominaisuudet

Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen jäätymispiste on -47 °C ja alempi, ja soveltuu käytettäväksi äärimmäisissä kylmäolosuhteissa.

Hyvä suorituskyky

Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella on korkea setaaniluku, 75 ja yli, mikä varmistaa tehokkaan ja puhtaan palamisen. Sen energiasisältö on korkeampi kuin tavanomaisessa fossiilisessa lentopetroolissa. 

Neste MY Renewable Jet Fuel™

Erinomaiset varastointiominaisuudet

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ voidaan varastoida pitkäksi aikaa laadun heikentymättä. Polttoaineeseen ei myöskään kerry vettä.

Puhdas hiilivety

Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen kemiallinen koostumus on sama kuin perinteisellä fossiilisella lentopetroolilla (ASTM D1655)

Hajuton

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on rikitön ja hapeton eikä sisällä aromaattisia yhdisteitä.