Tuotteet

Uusiutuvat raaka-aineet

Nesteen kehittämän NEXBTL-teknologian avulla voimme valmistaa lähes mistä tahansa eläinrasvajätteestä tai kasviöljyistä huippulaatuista uusiutuvaa dieseliä ja muita uusiutuvia tuotteita. Teemme jatkuvaa kehitystyötä laajentaaksemme käyttämiemme vähähiilisten raaka-aineiden valikoimaa entisestään.

Viime vuosina olemme keskittyneet lisäämään jätteiden ja tähteiden käyttöä raaka-aineena. Nykyisin ne muodostavat jo lähes 80 % uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Tämän johdosta olemme maailman suurin kiertotalousyhtiö biopolttoaineissa.

Yli 10 erilaista raaka-ainetta

Käytämme nykyisin yli kymmentä erilaista raaka-ainetta uusiutuvien tuotteidemme valmistuksessa. Laaja raaka-ainepohja tuo joustavuutta, sillä sen avulla pystymme vastaamaan eri markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Tuotetun Neste MY uusiutuvan dieselin laatu säilyy erinomaisena myös raaka-aineiden vaihtuessa.

Nesteelle kelpaavat ainoastaan vastuullisesti tuotetut raaka-aineet tarkasti valikoiduilta toimittajilta. Kaikki käyttämämme uusiutuvat raaka-aineet vähentävät merkittävästi polttoaineen kasvihuonekaasupäästöjä. Mistä tahansa valikoimamme raaka-aineesta valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö tarjoaa käyttäjilleen 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin perinteinen fossiilinen diesel. Pienin hiilijalanjälki eli keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt saavutetaan käyttämällä kokonaan jätteistä ja tähteistä tuotettua Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

Raaka-ainevalikoimassamme olevia jätteitä ja tähteitä:

Raaka-ainevalikoimassamme olevia kasviöljyjä:

Asetimme itsellemme tavoitteeksi saavuttaa kyvyn käyttää yksinomaa jätteitä ja tähteitä Neste MY uusiutuvat dieselin valmistuksessa vuoteen 2017 mennessä. Saavutimme tämän tavoitteen jo vuonna 2015.