You are here

Uusiutuvat raaka-aineet

Nesteen kehittämän NEXBTL-teknologian avulla voimme valmistaa lähes mistä tahansa rasvajätteestä tai kasviöljyistä huippulaatuista uusiutuvaa dieseliä ja muita uusiutuvia tuotteita. Teemme jatkuvaa kehitystyötä laajentaaksemme käyttämiemme vähähiilisten raaka-aineiden valikoimaa entisestään.

Viime vuosina olemme keskittyneet jätteiden ja tähteiden käyttöön raaka-aineena. Ne muodostavat noin 80 % uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme. Tämän johdosta olemme maailman suurin kiertotalousyhtiö biopolttoaineissa.

Valikoimassa yli 10 erilaista raaka-ainetta

Käytämme vuosittain noin kymmentä erilaista raaka-ainetta uusiutuvien tuotteidemme valmistuksessa. Laaja raaka-ainepohja tuo joustavuutta, sillä sen avulla pystymme vastaamaan eri markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Tuottamamme Neste MY uusiutuva diesel on tasa- ja korkealaatuista myös raaka-aineiden vaihdellessa.

Nesteelle kelpaavat ainoastaan vastuullisesti tuotetut raaka-aineet tarkasti valikoiduilta toimittajilta. Kaikki käyttämämme uusiutuvat raaka-aineet vähentävät merkittävästi polttoaineen kasvihuonekaasupäästöjä. Mistä tahansa valikoimamme raaka-aineesta valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö tarjoaa käyttäjilleen 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin perinteinen fossiilinen diesel. Pienin hiilijalanjälki eli keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt saavutetaan käyttämällä kokonaan jätteistä ja tähteistä tuotettua Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

Raaka-ainevalikoimassamme olevia jätteitä ja tähteitä:

Raaka-ainevalikoimassamme olevia kasviöljyjä:

  • palmuöljy
  • rypsiöljy
  • soijaöljy
  • jatrophaöljy
  • camelinaöljy

Meillä on tekninen valmius käyttää uusiutuvia tuotteita valmistavilla jalostamoillamme yksinomaa jäte- ja tähderaaka-aineita. Saavutimme tämän teknisen valmiuden jo vuonna 2015.