You are here

Jätteet ja tähteet raaka-aineena

Nesteestä on muutamassa vuodessa tullut maailman suurin kiertotalousyhtiö biopolttoaineissa. Noin 80 % uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa käyttämistämme raaka-aineista on jätteitä ja tähteitä. 

Etsimme jatkuvasti uusia, yhä huonompilaatuisia jätteitä ja tähteitä hyödynnettäväksi uusiutuvien tuotteiden jalostuksessa, sillä yhtiön kehittämällä NEXBTL-teknologialla voidaan valmistaa huippulaatuisia uusiutuvia tuotteita joustavasti hyvinkin heikkolaatuisista raaka-aineista ilman että lopputuotteiden laatu vaihtelee. Tässä esimerkkejä käyttämistämme jäte- ja tähderaaka-aineista:

Eläinrasva elintarviketeollisuuden jätteestä

Olemme jo vuosia käyttäneet elintarviketeollisuuden lihanjalostuksen jätteestä syntyvää, ihmisravinnoksi kelpaamatonta rasvaa uusiutuvien tuotteiden raaka-aineena. Lihantuotannon jätettä jatkojalostetaan renderöintilaitoksilla lihaluujauhoksi ja eläinrasvaksi. Renderöinti on kuumennusprosessi, jossa myös taudinaiheuttajat poistetaan eläinten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi. Jätteestä saatua eläinrasvaa voidaan osittain käyttää biopolttoaineiden valmistamisen lisäksi eläinrehuna, kemianteollisuudessa ja energiantuotannossa. Neste hankkii eläinrasvaa maailmanlaajuisesti.

Kalarasva elintarviketeollisuuden jätteestä

Aloitimme kalanjalostusteollisuuden jätteestä saatavan kalarasvan käytön uusiutuvan dieselin valmistuksessa jo vuonna 2012. Kalarasvaa saadaan erityisesti Kaakkois-Aasiassa viljellyn pangasius-nimisen makean veden kalalajin perkausjätteistä, kun ruuaksi kelpaavat osat on fileoitu talteen kalankäsittelylaitoksella ruokateollisuuden käyttöä varten. Kalarasvaa voidaan myös hyödyntää eläinrehuna.

Kasviöljytuotannon tähteet

Monet kasviöljytuotannon tähteet soveltuvat Nesteen uusiutuvien tuotteiden raaka-aineeksi. Esimerkiksi palmuöljytuotannon prosessitähteenä syntyvä palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD eli Palm Fatty Acid Distillate) poistetaan palmuöljyn jalostusprosessissa elintarviketeollisuuden laatuvaatimusten mukaisesti ei-toivottujen hajujen, makujen sekä värivirheiden vähentämiseksiennen kuin öljyä voidaan käyttää esim. keksien, murojen ja makeisten valmistukseen sekä levitteisiin ja paistorasvaksi.

Kun öljypalmun hedelmiä käsitellään, niiden kolhiintuminen käynnistää hedelmän rasvan pilaantumisen. Mitä pidempään hedelmäterttujen kuljetus, prosessointi ja jalostus kestää, sitä suurempi osuus rasvoista pilaantuu. Öljypalmuterttujen kuljetukset öljynpuristamoon pyritäänkin tekemään mahdollisimman nopeasti, jotta vapaiden rasvahappojen syntyminen olisi mahdollisimman vähäistä ja poistettavan rasvahappotisleen määrä mahdollisimman pieni. Palmuöljyn jalostusprosessissa syntyvän PFAD:n määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä myös siksi, että jopa raakapalmuöljystä saa paremman hinnan PFAD:hen verrattuna.

PFAD:n vuosituotanto on noin 2,5 miljoonaa tonnia. Palmuöljyn jalostus tuottaa prosessitähteenä keskimäärin 3,5-5 % PFAD:tä (lähde ja kaikki oikeudet: Informa Economics, 2016). Tämä on vähemmän kuin sahalla puutuotteita valmistettaessa jäävä määrä sahanpurua.

PFAD:tä voidaan käyttää uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena sekä esimerkiksi kynttilöiden, saippuan, muiden kemianteollisuuden tuotteiden sekä eläinrehujen valmistukseen. 

Käytetty paistorasva

Käytetty paistorasva ja -öljy ovat pääasiassa elintarviketeollisuuden ja ravintoloiden jätettä. Neste hankkii käytettyä paistorasvaa maailmanlaajuisesti.

Tekninen maissiöljy

Käyttämämme tekninen maissiöljy (Technical corn oil, TCO) on rehumaissista valmistettavan etanolin tuotannon ja sen yhteydessä syntyvän eläinrehun valmistusprosessin tähde, jota erottuu pieniä määriä eikä kelpaa elintarvikkeeksi.

Tekninen maissiöljy on halvempaa kuin elintarvikekäyttöön valmistettava maissiöljy ja sitä käytetään pääasiassa kemianteollisuuden raaka-aineena, eläinrehun lisäaineena sekä uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Tarve bensiiniin biokomponentin, etanolin tuotantoon lisää myös uusiutuvan dieselin valmistukseen hyvin sopivan raaka-aineen saatavuutta. Hankimme teknistä maissiöljyä Yhdysvalloista.

Mäntyöljypiki

Edellä mainittujen jäte- ja tähderaaka-aineiden lisäksi olemme käyttäneet mäntyöljyn tuotannon yhteydessä syntyvää tähdettä, ruuaksi kelpaamatonta mäntyöljypikeä liikennepolttoaineiden tuotannossa Naantalin jalostamolla.

Jätteiden ja tähteiden käyttö vastuullisuusnäkökulmasta

Biopolttoaineiden valmistaminen jäteraaka-aineista on resurssien viisasta käyttöä. Jätteiden ja tähteiden hyödyntäminen raaka-aineena vähentää mm. tarvetta lisätä maankäyttöä raaka-aineiden viljelemiseksi tai tuottamiseksi. Näin vähemmällä saadaan enemmän.

Raakaöljyn korvaaminen jäte- ja tähdeperäisillä raaka-aineilla liikennepolttoaineiden tuotannossa tarjoaa merkittäviä ilmastohyötyjä. Jätteistä ja tähteistä tuotetun Neste MY uusiutuvan dieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat koko polttoaineen elinkaaren ajalta keskimäärin 90 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä, mikä ylittää EU:n nykyisen 50 %:n rajan. Kaikki käyttämämme jäte- ja tähderaaka-aineet täyttävät muutenkin eurooppalaisen (EU RED) ja Pohjois-Amerikan (RFS) lainsäädännön vaatimukset. Jäte- ja tähderaaka-aineet ovat mm. lain vaatimalla tavalla jäljitettyjä niiden syntypaikalle (kasviöljyjalostamoille tai lihan prosessointilaitoksille) asti.