13 Tammikuu 2015

Raakaöljyn hinta romahti – kolme syytä hinnanlaskuun

Julkaistu Öljytuotteet

Artikkeli

Raakaöljyn hinta laski muutamassa kuukaudessa melkein puoleen. Kyseessä on useiden tekijöiden yhteisvaikutus, kertoo Neste Oilin asiantuntija Lauri Kärnä.

”Öljyn hinta pysyi kolmisen vuotta hyvin tasaisena, noin 110 dollarissa barrelilta”, kertoo Neste Oilin energia-asiantuntija, Senior Advisor Lauri Kärnä.

Keväällä öljyn hinta ensin nousi noin 115 dollariin. Sitten alkoi jyrkkä lasku, joka on melkein puolittanut hinnan. Nyt öljybarrelin (159 litraa) hinta liikkuu 60 dollarin tuntumassa eli vajaassa 50 eurossa. Mikä on saanut aikaan näin suuren muutoksen?

”Öljyn hinta perustuu ennen kaikkea tiettyihin perusperiaatteisiin. Markkinoilla seurataan erityisesti kysynnän ja tarjonnan tilannetta, ja tämä tasapaino on ratkaisevasti muuttunut”, toteaa Kärnä. Taustalla on kolme isoa asiaa.

1. Öljyntuotannon vahvuus yllätti

Kevään hinnannousun aiheutti huoli öljyn saatavuudesta. Ukrainan kriisin pelättiin vaarantavan Venäjän öljyn ja kaasun pääsyä markkinoille. Otsikoihin nousi myös Isis-järjestö, jonka pelättiin ottavan haltuunsa Irakin öljykenttiä.

”Pelot Isiksen vaikutuksesta öljytoimituksiin kuitenkin hälvenivät. Myöskään Venäjän öljyntoimituksissa ei törmätty ongelmiin”, kertoo Kärnä.

Samaan aikaan tuotanto vahvistui muualla. Libyasta alkoi virrata enemmän öljyä markkinoille, vaikka maan poliittiset olot olivat sekavat. Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotanto kasvoi vahvemmin kuin oli odotettu.

2. Heikko talous ja Ukrainan kriisi leikkaavat kysynnän kasvua

Öljyn tuotanto on yhä kasvussa, mutta odotukset tulevasta kysynnästä heikkenevät.

”Öljyn kulutus ei ole laskussa, mutta kasvuennusteita on korjattu alaspäin”, selittää Kärnä.

Ukrainan kriisi ja Venäjään kohdistetut talouspakotteet heikentävät haurasta taloutta sekä Venäjällä että Euroopassa. Myös Kiinan talouskasvu on hidastunut. Muutokset heijastuvat koko maailman talouteen, mikä leikkaa öljyn kysyntää.

3. OPEC päästi hinnan kellumaan

Tärkeä käännekohta raakaöljyn hinnankehityksessä oli öljynviejämaiden järjestön OPECin reaktio syksyllä 2014. Aiemmin OPEC on usein leikannut tuotantoa, jos kysyntä heikkenee. Nyt järjestö päätti Saudi-Arabian johdolla pitää tuotannon ennallaan ja jättää tilanteen markkinoiden hoidettavaksi. Öljyn hinta päästettiin ikään kuin kellumaan. Seuraus oli dramaattinen.

”Markkinoilla havahduttiin ylitarjontatilanteeseen. Kävi selväksi, että öljyn kysyntä on tuotantoa alhaisempaa”, Kärnä toteaa.

Tämä johti hintojen voimakkaaseen laskuun.

Sijoittajien spekulointi öljyllä on saattanut voimistaa laskua, aivan kuten se voi voimistaa hinnan nousuakin. Pitkällä aikavälillä hinnat määräytyvät kuitenkin pääasiassa markkinoiden perustekijöiden mukaan.

Mihin suuntaan markkinat menevät?

Tulevien hintojen ennustaminen on erittäin vaikeaa. Lyhyellä tähtäimellä on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat öljyn saatavuuteen.

Lähitulevaisuudessa esimerkiksi Iranin tilanteen kehittyminen, muutokset Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotannossa tai OPECin toimet voisivat vaikuttaa hintaan. Harva kuitenkin uskoo, että öljyn hinta voi pysyä nykylukemissa loputtomiin.

”Maapallon väkiluku kasvaa, ja maailma autoistuu. Päiväkysyntä nousee noin miljoonalla barrelilla vuodessa”, kertoo Kärnä.

Viiden vuoden päästä tuotettavaa öljyä myydään jo nyt noin 80–90 dollarin hintaan.

Miten raakaöljyn hinnan heilahdukset vaikuttavat Neste Oiliin? Eivät juurikaan, sillä yhtiöllä ei ole omaa fossiilisen raakaöljyn tuotantoa, toteaa Kärnä. Neste Oilin liiketoimintaan vaikuttaa enemmän jalostuksesta saatava arvo, ja sen määräytymisessä raakaöljyn hinta on vain yksi vaikuttava tekijä.