28 Syyskuu 2015

Näin UPS pienentää hiilijalanjälkeään

Julkaistu Uusiutuvat ratkaisut, Vastuullisuus, Liikenne
Neste MY

UPS, the biggest parcel shipping company in the world aims to reduce carbon footprint in an easy, flexible way.

Maailman suurimpiin kuuluvan logistiikkayrityksen UPS:n energia- ja hankintajohtaja Mike Whitlatch innostaa muita yrityksiä ja kuntia pienentämään hiilijalanjälkeään uusiutuvan dieselin avulla.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat nousseet varsinkin suurissa yrityksissä yhdeksi tärkeimmistä kehitystavoitteista. Asian kiireellisyys ymmärretään laajalti, mutta muutosten toteuttaminen käytännössä on haastavampaa.

Helpointa hiilijalanjäljen pienentäminen on silloin, kun uusia ratkaisuja voi käyttää olemassa olevassa infrastruktuurissa. Yksi tällainen ratkaisu on Nesteen uusiutuva NEXBTL-diesel. Se tarjoaa poikkeuksellisen helpon tavan pienentää hiilijalanjälkeä esimerkiksi kuljetuksissa ja liikenteessä.

Yksi maailman suurimmista uusiutuvan dieselin käyttäjistä on logistiikkayhtiö UPS. Yli 200 maassa toimiva UPS on maailman suurin pakettien kuljettaja. Yhtiö toimittaa vuosittain yli neljä miljardia pakettia, ja matkakilometrejä kertyy vuosittain yli kolme miljardia.

”Mahdollisuus käyttää uusiutuvaa drop-in-tyyppistä polttoainetta on meille erittäin merkittävä”, sanoo UPS:n energiasta ja hankinnoista vastaava johtaja Mike Whitlatch.

Drop-in-ratkaisu on avainasemassa

Whitlatch kertoo, että UPS pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään monin erilaisin keinoin. Biopolttoaineita on testattu jo muutaman vuoden ajan. On kuitenkin huomattu, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin, kuten FAME-tyyppisen biodieseliin liittyy haasteita, mikä estää niiden laajamittaisen käytön.

"Yhdysvaltalaisen EIA-organisaation mukaan yli 90 prosenttia Yhdysvalloissa jalostetuista öljytuotteista kuljetetaan putkistoissa. Yli 160 000 kilometrin pituiseen rakenteeseen on sijoitettu satoja miljardeja dollareita", sanoo Whitlatch.

Perinteisiä biopolttoaineita ei näissä rakenteissa pysty kuljettamaan.

”Emme pysty liikuttelemaan niitä putkistoissa, eikä niitä voi varastoida yhdessä fossiilisten polttoaineiden kanssa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tuotteiden sekoittamisessa."

UPS löysi ratkaisun ongelmaan uusiutuvasta dieselistä. Sitä voidaan käyttää ja kuljettaa niin sanotulla drop-in-periaatteella.

”Uusiutuvaa dieseliä voimme kuljettaa nykyisissä putkijärjestelmissä. Sitä voi myös käsitellä samoissa terminaaleissa ja varastoissa kuin perinteistä fossiilista dieseliä", kertoo Whitlatch.

Tuotteiden sekoittuminen ei ole riski, sillä uusiutuva diesel vastaa kemialliselta koostumukseltaan fossiilista dieseliä. Whitlatch muistuttaa, että uusiutuva diesel voi todellisuudessa parantaa fossiilisen dieselin ominaisuuksia. Esimerkiksi sen setaaniluku on korkeampi, mikä parantaa polttoaineen toimintaa moottorissa kylmissä olosuhteissa.

Tämän joustavuuden ansiosta UPS voi merkittävästi pienentää oman kuljetuskalustonsa hiilijalanjälkeä. Yhtiö ilmoitti kesällä, että se hankkii seuraavan kolmen vuoden aikana 174 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä kolmelta eri valmistajalta. Toimittajista suurin on Neste.

”Uusiutuva diesel toimii suoraan nykyisissä järjestelmissämme ja kalustossamme. Meille tämä on ratkaisevan tärkeä asia."

Raaka-aineet vaikuttavat hiilijalanjälkeen

”Yksi asia, jota todella ihailemme Nesteessä, on yhtiön työ uusiutuvan polttoaineen raaka-aineiden kestävyyden varmistamiseksi", Whitlatch sanoo.

Neste pyrkii käyttämään uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-aineina jätteitä ja tähteitä niin paljon kuin mahdollista. Tämä auttaa myös hiilijalanjäljen pienentämisessä. Jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva polttoaine voi vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosentilla.

Neste kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että raaka-ainetoimittajat ehkäisevät tuotannon metaanipäästöjä tai että syntyvä metaani kerätään talteen. Tämä on tärkeä keino vähentää kasvihuonepäästöjä ja auttaa asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään.

Hiilijalanjälki pienenemässä myös lentoliikenteessä

UPS pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään myös rahtilentojen osalta. Whitlatch kertoo, että yhtiö seuraa tarkasti ilmailualan hanketta, jossa uusiutuvaa dieseliä pyritään sekoittamaan lentopolttoaineen joukkoon.

”Mahdollisuus sekoittaa uusiutuvaa dieseliä lentopolttoaineeseen kertoo paljon siitä kuinka korkealaatuinen tuote on kyseessä. Meidän tietojemme mukaan tämä on tällä hetkellä tehokkain ja taloudellisin tapa lisätä uusiutuvan polttoaineen käyttöä lentoliikenteessä”, sanoo Whitlatch.

 

 

”Yksi asia, jota todella ihailemme Nesteessä, on yhtiön työ uusiutuvan polttoaineen raaka-aineiden kestävyyden varmistamiseksi".
Mike Whitlatch, UPS, energiasta ja hankinnoista vastaava johtaja