11 Syyskuu 2018

Neste ja Alaska Airlines innovatiiviseen kumppanuuteen vastuullisessa lentoliikenteessä

Neste Oyj, lehdistötiedote, 11.9.2018 klo 9.00

Alaska Airlines yrittää jatkuvasti lentää vastuullisemmin ja käyttää enemmän uusiutuvista raaka-aineista tuotettuja lentopolttoaineita, minkä vuoksi yhtiö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Nesteen kanssa. Sopimuksen myötä Neste ja Alaska Airlines tekevät tiivistä yhteistyötä suunnitellakseen, luodakseen ja ottaakseen käyttöön ratkaisuja, jotka luovat pohjan uusiutuvien polttoaineiden laajemmalle käytölle lentoliikenteessä. Lisäksi Alaska Airlines pyrkii parantamaan polttoainetehokkuutta ja ottamaan käyttöön innovatiivista lentoteknologiaa.

Alaska Airlines oli johtava yhdysvaltalainen lentoyhtiö Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä vuonna 2017. Yhtiön mukaan siirtyminen uusiutuviin lentopolttoaineisiin vähentää kasvihuonekaasu- ja turbiinipäästöjä ja tuo mahdollisesti myös muita toimintoihin sekä suorituskykyyn liittyviä etuja. Alaska Airlines ja Neste ovat samaa mieltä siitä, että tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja alan muiden toimijoiden kesken auttaa ohjaamaan ilmailun tarvitsemaa muutosta oikean suuntaan.

”Olen iloinen voidessani kertoa yhteistyön aloittamisesta Alaska Airlinesin kanssa. Olemme molemmat edelläkävijöitä uusiutuvien polttoaineiden saralla: Neste niiden tuottajana ja Alaska Airlines niiden testaajana kaupallisilla lennoilla. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut, joilla varmistamme, että Alaska Airlinesin tavoite lentää vastuullisemmin toteutuu”, kertoo Kaisa Hietala, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Me Alaska Airlinesilla teemme työtä arvojemme eteen, ja kunnioitamme niitä kauniita paikkoja ja yhteisöjä, joihin me lennämme”, kuvailee Alaska Airlinesin vastuullisuusjohtaja Kirk Myers. ”Olemme ylpeitä siitä, että maailman johtava uusiutuvien lentopolttoaineiden tuottaja ja kehittäjä Neste on kumppanimme, joka auttaa meitä lentämään vastuullisemmin. Tämä yhteistyö on jälleen yksi merkittävä tapa edistää yhteisöjemme ja ekosysteemiemme hyvinvointia.”

Alaska Airlines kamppailee muiden lentoyhtiöiden kanssa ilmastonmuutosta vastaan tavoittelemalla lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ilmailuala aikoo kunnianhimoisesti vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia. Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Lisäksi Alaska Airlines pyrkii kestävän kehityksen ohjelmansa mukaisesti tehostamaan toimintaansa ympäristön suojelemiseksi. Toimintaa voidaan tehostaa esimerkiksi lentokoneiden suunnittelulla, optimoimalla lähestymisreittejä polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi, lisäämällä kierrätystä koneiden sisällä ja vähentämällä paperin kulutusta. Alaska Airlines on tehnyt kauan uraauurtavaa ja innovatiivista yhteistyötä ympäristövaikutusten pienentämiseksi, ja tämä sopimus on yksi askel tällä tiellä.

Tällä hetkellä ainoa varteenotettava vaihtoehto kaupallisilla lennoilla käytettävälle fossiiliselle lentopolttoaineelle on vastuullisesti tuotettu, uusiutuva lentopolttoaine. Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen teknologia on todettu toimivaksi tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Lentoyhtiöt voivat ottaa sen vaivatta käyttöön ilman investointeja uusiin moottoreihin tai erillisiin polttoaineen jakelujärjestelmiin. Nesteen ja Alaska Airlinesin kaltaisten tulevaisuuteen katsovien yhtiöiden kumppanuus mahdollistaa sen, että ilmailuala voi edelleen yhdistää maailman eri kolkat toisiinsa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä taata hyvinvoivan planeetan ja lentämisen tulevaisuuden.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:

Kaisa Hietala, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 010 458 4128