24 Heinäkuu 2018

Neste selvitti: yhteiskäyttöautot kiinnostavat 15 % autoilijoista

Neste Oyj Uutinen 24.7.2018 klo 9.30

Nesteen toteuttaman kyselyn* mukaan yhteiskäyttöautot kiinnostavat vasta pientä osaa (15 %) kyselyyn vastanneista autoilijoista. Suuri enemmistö (68 %) ei ole näitä löytänyt, kun taas 17 % vastanneista ei osaa määritellä kantaansa yhteiskäyttöautoihin.

Esteiksi yhteiskäyttöautojen käytölle nähdään muun muassa epävarmuus autojen saatavuudesta ja niiden siisteydestä. Toiset kertovat, etteivät olosuhteet maaseudulla ole otolliset yhteiskäyttöautoille: “Mistä täällä maalla voisi autoa lainata, ei niin mistään”, kuten eräs kyselyyn vastanneista kertoo. Oman auton omistaminen koetaan myös sukupolvikysymykseksi tai henkilökohtaiseksi valinnaksi: “Olen sitä ikäpolvea, jolle auton omistaminen on eri asia kuin nuorille henkilöille” ja “Auto on minulle yhtä henkilökohtainen kuin puhelimenikin”.

Yhteiskäyttöautoista kiinnostuneet arvostavat ekologisia arvoja ja sitä, ettei omaan autoon tarvitsisi sitoa paljon pääomaa. Useimmat heistä kuitenkin odottavat hintojen alenemista ja saatavuuden paranemista: “Tietyissä tilanteissa se voi olla hyvinkin kätevä tapa. Hinnat ovat tosin liian korkeita satunnaiseen käyttöön” tai “Mikäli saavutettavuus paranee ja kustannukset ovat pienemmät kuin oman auton käytössä”.

Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen näkee liikenteen ja ihmisten liikkumisen tarpeiden ja odotusten olevan murroksessa:

“Kuten kyselystämme selviää, kysyntä yhteiskäyttöautoille näyttää vielä pieneltä. Liikenteen ollessa tällaisessa muutoksessa on kuitenkin vain ajan kysymys, milloin vaihtoehtoiset liikkumisen tavat ottavat enemmän tuulta alleen. Jo nyt rinnakkain elää useampia vaihtoehtoisia teknologioita. Ne ja uudet palvelut mahdollistavat yksilölliset ratkaisut, jotka sopivat juuri tiettyyn hetkeen ja tilanteeseen. Kun tarpeet ja odotukset muuttuvat, myös tarjonta tulee muuttumaan niiden mukana ‒ kaupunkien ulkopuolellakin”, Hyötyläinen kertoo.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 297 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 988, vastausprosentti 15 %) 16.‒23.2.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja: Tytti Stranding, Marketing Manager, Marketing & Services -liiketoiminta-alue, Neste, puh. 050 458 5079

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com