8 Syyskuu 2016

Neste jo kymmenettä kertaa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Neste Oyj
Lehdistötiedote
8.9.2016 klo 12.00

Neste jo kymmenettä kertaa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

DJSI_Member_Logo_2016.jpg

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) on jälleen listannut maailman vastuullisimmat yritykset. Neste on mukana DJSI World Index -listalla jo kymmenettä vuotta peräkkäin, tänä vuonna ainoana eurooppalaisena öljy-yhtiönä. Neste sijoittui tämänvuotisessa arviossa korkealle erityisesti vesiasioihin liittyvissä riskeissä ja ympäristöraportoinnissa sekä hankintaketjun hallinnassa.

Arviointi koskee vuotta 2015, jolloin Neste aloitti sosiaalisen vastuun osa-alueen systemaattisen kehittämisen. Yritys panosti erityisesti toimitusketjujensa ihmis- ja työelämän oikeuksiin liittyviin asioihin.

"Saimme edellisvuoden tapaan enimmäispistemäärän (100) vesiasioiden ja niihin liittyvien riskien huomioimisesta. Tänä vuonna täydet pisteet annettiin myös yhtiömme ympäristöasioiden raportoinnista, jossa meillä onkin pitkät perinteet. Ensimmäinen ympäristöraporttimme julkaistiin jo vuonna 1993," sanoo Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen.

"Saimme lähes täydet pisteet myös sosiaalisen vastuun raportoinnista. Aivan erityisen iloisia olemme siitä, että työmme inhimillisen pääoman kehittämiseksi arvioitiin ylittävän oman toimialamme keskiarvon. Myös yhtiön toimet työelämän käytäntöjen ja ihmisoikeusasioiden huomioimiseksi arvioitiin jopa DJSI:n maailmanlistan keskiarvoa paremmiksi. Tämä kannustaa jatkamaan näiden osa-alueiden kehittämistä," jatkaa Honkanen.

Yritysten valintaa indekseihin ohjaa kattava analyysi, jossa tarkastellaan pitkän aikavälin taloudellisia, ympäristö- sekä sosiaalista vastuuta kuvaavia kriteerejä ja arvioidaan vastuullisuustrendejä sekä yleisestä että kunkin toimialan erityispiirteet huomioivasta näkökulmasta. Vain kunkin toimialan johtaviksi yrityksiksi tunnistetut toimijat hyväksytään indeksiin. Öljy- ja kaasuyhtiöistä arvioitiin 21 yritystä, joista vain viisi pääsi maailmanindeksiin.

"Indeksin tulosten perusteella Nesteellä on parannettavaa erityisesti toiminnan taloudellisten kokonaisvaikutusten arvioinnissa, jossa yhtiö oli kuitenkin toimialansa paras," sanoo Honkanen. "Tavoitteellinen vastuullisuustyömme jatkuu tälläkin osa-alueella."

Neste Oyj

Osmo Kammonen,
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:

Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, Neste, puh. 010 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi