7 Lokakuu 2019

Vastuullisesti valmistetut biopolttoaineet eivät aiheuta metsäkatoa

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Vastuullisuus

Neste Oyj, uutiset, 7.10.2019 

Rainforest Foundation Norwayn tuoreessa raportissa ”Destination Deforestation” kannetaan huolta siitä, että Suomen hallituksen tavoitteet edistää biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä voisivat johtaa metsäkatoon.

Neste ei käytä palmuöljyä uusiutuvan lentopolttoaineen raaka-aineena. Neste käyttää uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa monipuolista raaka-ainevalikoimaa, jossa pääosassa on  jatkuvasti laajeneva valikoima jätteitä ja tähteitä. 

Globaalisti tuotetusta palmuöljystä 70 prosenttia käytetään elintarviketeollisuudessa. Kun öljypalmun hedelmäterttuja käsitellään, ne kolhiintuvat, jolloin hedelmien rasva alkaa pilaantua. Näin muodostuu vapaita rasvahappoja. Nämä vapaat rasvahapot ovat elintarviketuotannon kannalta ei-toivottuja, ja nepoistetaanpalmuöljyn jalostusprosessissa tislaamalla elintarviketeollisuuden laatuvaatimusten täyttämiseksi. 

Kun palmuöljyä jalostetaan elintarvikekäytön edellyttämälle tasolle, prosessitähteenä saadaan noin 3,5–5 prosenttia rasvahappotislettä (palm fatty acid distillate, PFAD). Palmuöljyjalostamot yrittävät ehkäistä vapaiden rasvahappojen  syntymistä, koska he saavat PFAD:stä palmuöljyä heikomman hinnan. Siksi PFAD:n käyttö ei lisää palmuöljyn tuotantoa eikä painetta laajentaa öljypalmujen viljelyä. Tilannetta voi verrata sahanpuruun: kukaan ei kaada puita sahanpurun saamiseksi. Puita kaadetaan tukeiksi, joista voidaan sahata lankkua. Sahanpurua tulee ei-toivottuna tähteenä, jolla kuitenkin on arvonsa ja jota voidaan hyödyntää.

Neste ei hyväksy metsäkatoa eikä mitään muita toimia, jotka vähentävät luonnon monimuotoisuutta

Neste ostaa raaka-aineensa, myös PFAD:tä, vain toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin ja jotka täyttävät biopolttoaineita koskeviin lakeihin sisältyvät tiukat vastuullisuusvaatimukset. Näihin kuuluu vaatimus sitoutua ennakoiviin toimiin metsäkadon ehkäisemiseksi ja metsäkatoriskin pienentämiseksi. 

Nesteen käyttämä PFAD voidaan jäljittää sen syntypaikalle saakka eli pisteeseen, jossa vapaat rasvahapot poistetaan päätuotantovirrasta palmuöljynjalostamossa. Vuonna 2017 Neste sitoutui tätä lain vaatimusta tiukempaan jäljitettävyystavoitteeseen. Asetimme julkiseksi tavoitteeksemme kartoittaa vuoden 2020 loppuun mennessä öljypalmuviljelmille asti ne elintarviketeollisuuden toimitusketjut, joiden loppupäästä hankimme PFAD:tä,. Tämä kartoitustyö ja toimitusketjun avoimuuden lisääminen ylittävät selkeästi nykylainsäädännön vaatimuksen, jonka mukaan biopolttoaineiden raaka-aineina käytettävät jätteet ja tähteet on pystyttävä jäljittämään syntypaikalle eli  PFAD:n osalta palmuöljyjalostamolle. Saavuttaaksemme vuoden 2020 tavoitteemme olemme kartoittaneet elintarviketeollisuuden palmuöljyn toimitusketjujen aiemmin kartoittamattomia osia. Työ on edennyt hyvin.

Suomen hallitus ei anna erityisiä kannustimia nimenomaan PFAD:n käyttöön biopolttoaineiden valmistuksessa. Sen sijaan Suomen lainsäädäntö kohtelee kaikkia vastuullisesti valmistettuja biopolttoaineita samalla tavalla. Se on asettanut jätteistä ja tähteistä valmistetuille polttoaineille alemman hiilidioksidiveron, koska niiden elinkaaren aikana kertyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat pienemmät kuin esimerkiksi kasviöljyistä valmistettujen polttoaineiden. PFAD vastaa täysin EU:n uusiutuvan energian direktiivin prosessitähteen määritelmää.

Korvaamalla tie- ja lentoliikenteen fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla vaihtoehdoilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää välittömästi. Fossiilisen dieselin vaihtaminen jäte- ja tähdepohjaiseen uusiutuvaan dieseliin vähentää tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 90 prosenttia, ja uusiutuvalla lentopolttoaineellakin vähennys voisi olla jopa 80 prosenttia. 

Ilmastokriisi on jo käynnissä. Sen torjumiseen tarvitaan kaikki saatavilla olevat ratkaisut. Uusiutuvilla raaka-aineillavoidaan vähentää fossiilisen raakaöljyn käyttöä ja siten ilmakehään vapautuvia päästöjä. Vastuullisesti valmistetuilla biopolttoaineilla on tässä merkittävä rooli.