12 Marraskuu 2015

Tutkijat: ”Uusiutuva diesel on tulevaisuuden vaihtoehto”

Uusiutuva diesel on herättänyt tutkijoiden ja asiantuntijoiden mielenkiinnon useissa maissa. Jotkut heistä jopa mainitsevat uusiutuvan dieselin oman biopolttoaineiden kehitystyönsä vertailukohtana.

Uusiutuvan dieselin käyttö voi auttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se voi tuottaa 40–90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä elinkaarensa aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna. Uusiutuva diesel, kuten Nesteen NEXBTL, on vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO). Se valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, kuten jätteistä, tähteistä ja kasviöljyistä. 

Tutkijat ja asiantuntijat kokoontuivat vaihtamaan ajatuksiaan Kölnin ja Düsseldorfin lähellä Nideggenissä järjestettyyn neljänteen HVO Experience Day -tapahtumaan. Näyttää siltä, että NEXBTL:lle ja uusiutuvalle dieselille ainoa suunta on eteenpäin.

Uusi polttoaine suuressa mittakaavassa

Tohtori Florian Kremer RWTH Aachen -yliopiston polttomoottorilaitokselta tuntee uusiutuvan dieselin polttomoottorien kehittämistä ja polttoaineiden tutkimista koskevan työnsä perusteella. Hän pitää uusiutuvaa dieseliä hyvänä esimerkkinä siitä, miten ajatus uudesta polttoaineesta on tehty aidosti kannattavaksi teollisuudelle.

"Neste on oikeasti osoittanut, miten tämä tehdään suuressa mittakaavassa. Kehitämme ja tutkimme seuraavan sukupolven polttoaineita. Tarvitsemme kuitenkin vertailukohtaa. Uusiutuva diesel on varmasti yksi esimerkki biopolttoaineista, joihin vertaamme työtämme", hän kertoo.

Drop-in-tyyppinen uusiutuva diesel on helppo vaihtoehto

Neste tuottaa vuosittain yli kaksi miljoonaa tonnia uusiutuvaa dieseliä, ja yhtiöstä on tullut maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja. Tätä dieseliä voidaan käyttää sellaisenaan fossiilisen dieselin sijasta, sillä niiden kemiallinen koostumus on samanlainen. Sitä voidaan myös sekoittaa fossiiliseen dieseliin tai käyttää sellaisenaan.

NEXBTL:ää on käytetty ja testattu lentokoneissa lentopolttoaineen komponenttina, sillä sen kylmäominaisuudet ovat erinomaiset. Sitä on käytetty jopa työkoneissa kaivoksissa ja rakennustyömailla, turbiineissa, generaattoreissa, laivoissa ja veneissä.

Professori Nils-Olof Nylund VTT:ltä kehuu NEXBTL-teknologian joustavuutta raaka-aineen suhteen ja sillä tuotettavaa drop-in-tyyppistä laadukasta polttoainetta.

"Pitäisi aina pyrkiä drop-in-tyyppisiin biopolttoaineisiin. On paljon helpompaa tuoda polttoaineet markkinoille, jos ne ovat täysin yhteensopivia olemassa olevan infrastruktuurin ja nykyisten ajoneuvojen kanssa. Uusiutuvalla dieselillä on selvä etu tässä suhteessa", hän sanoo.

Paljon energiaa

Keno Leites Thyssen Krupp Marine Systemsiltä pitää uusiutuvaa dieseliä mahdollisuutena vähentää laivojen päästöjä. Laivojen rikki- ja typpipäästöjä rajoitetaan yhä enemmän ainakin rannikko- ja satama-alueilla.

"Tässä vaiheessa perinteinen diesel riittää, mutta tiedämme, että rajoja tiukennetaan tulevaisuudessa. Silloin meidän on ryhdyttävä pakokaasujen puhdistukseen tai tarvitsemme polttoaineita, joiden käyttö ei vaadi pakokaasujen puhdistusjärjestelmää."

Leites pitää Nesteen uusiutuvaa dieseliä todellisena tulevaisuuden vaihtoehtona ja mainitsee esimerkiksi sen suuren energiapitoisuuden, mikä tekee siitä hyödyllisen. Yksi keskeisistä kysymyksistä uusiutuvan dieselin tulevaisuuden suhteen laivakäytössä on, pystyykö Neste toimittamaan sitä riittävän monessa satamassa, Keno Leites miettii.

"Jos teknologia on hyvää ja polttoainetta on saatavilla maailmanlaajuisesti, siitä tulee ensisijainen vaihtoehto", hän uskoo.

Vähemmän päästöjä ja huoltoa

Liikenne yleensäkin on maailmanlaajuisesti suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia. Tämän vuoksi on erittäin todennäköistä, että liikennesektorin on tehtävä enemmän työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tällä hetkellä EU:n hiilidioksidipäästöistä noin viidennes aiheutuu liikenteestä.

Tohtori Klaus Lucka Oel-Waerme-Institut GbmH:sta ja RWTH:n kumppanuuslaitosverkostosta on sitä mieltä, että jo nyt on vahvaa poliittista tahtoa löytää muita ratkaisuja kuin tavanomaiset fossiiliset polttoaineet. Tutkimustyössään tohtori Lucka on muun muassa osallistunut kattiloiden ja moottorien kaltaisten laitteiden kestokokeisiin. Hän mainitsee pienemmät päästöt yhtenä uusiutuvan dieselin lisäeduista.

"HVO:lla on myös erityisiä etuja, kuten asiakkaan saama lisäarvo. Kustannustehokkuuden ansiosta se maksaa itsensä takaisin, vaikka hinta olisi korkeampi."

"Pitäisi aina pyrkiä drop-in-tyyppisiin biopolttoaineisiin. On paljon helpompaa tuoda polttoaineet markkinoille, jos ne ovat täysin yhteensopivia olemassa olevan infrastruktuurin ja nykyisten ajoneuvojen kanssa. Uusiutuvalla dieselillä on selvä etu tässä suhteessa."
Nils-Olof Nylund, Professori, VTT

Lue lisää

NEXBTL

Uusiutuvat tuotteet

HVO - tuotekäsikirja (englanniksi Hydrotreated vegetable oil)