17 Toukokuu 2017

Työnteko muuttuu - Pienillä teoilla kohti uusia työtapoja

 

Paremman työelämän asiantuntija ja tietokirjailija Pekka Pohjakallio Hintsa Performancelta kertoo, miten se onnistuu.

Globalisaatio, digitalisaatio, automaatio. Suuria sanoja, jotka voivat tuntua pelottavilta. Nämä ovat kuitenkin trendejä, jotka ovat vaikuttaneet työelämäämme jo pitkään. Nykyajan työelämän suurimpia haasteita ovat kiire, häilyvät työnkuvat ja näistä johtuva väsymys. Vaikkei työn määrä ole kasvanut, ärsykkeiden määrä on lisääntynyt huimasti. Ärsykkeiden lisääntyminen taas johtaa huomion jatkuvaan harhailuun ja kuormittaa mieltämme. Saman aikaisesti vaatimukset luovalle ajattelulle ja ratkaisuille ovat kasvaneet.

"Kun yritys ja sen työntekijät onnistuvat ottamaan käyttöön joustavat työtavat ja -kulttuurin, se parantaa tutkitusti sekä työntekijöiden hyvinvointia että yrityksen tuottavuutta", paremman työelämän asiantuntija Pekka Pohjakallio sanoo.

Miten onnistumme?
Pohjakallion mukaan muutos ei tapahdu kerralla, mutta jo pienet teot kohti uudenlaisia työtapoja ovat askel oikeaan suuntaan. Sekä yrityksen että yksilön kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  1. Strategiset tavoitteet ja visio osaksi arkipäivää. Koska uudenlainen työkulttuuri valjastaa työntekijät johtamaan itseään, heillä on oltava selkeä päämäärä. Mieti, miten yrityksen strategiset tavoitteet ja visio näkyvät omassa työssäsi ja linkitä kaikki pieniltä ja mitättömiltäkin tuntuvat työtehtävät siihen, mitä kohti yritys ponnistelee. Mitä visiomme ja strategiamme merkitsevät meille ihan tavallisena toukokuisena maanantaina?

  2. Roolit selkeiksi. Selvitä itsellesi, mikä on juuri sinun roolisi tässä yrityksessä, tässä tiimissä ja tässä tehtävässä. Entä mikä on kollegoidesi ja esimiehesi rooli? Mitä paremmin tiedät, mitä sinulta odotetaan, sitä helpommin onnistut toimimaan sen mukaisesti.

  3. Tilaa kokeilulle. Kun yrityksessä annetaan tilaa kokeilla, vaikka aluksi ihan pieniä asioita, nähdään nopeasti, mikä toimii ja mikä ei. Kokeilukulttuuriin kuuluu myös se, että kuka tahansa saa esittää ehdotuksia. Tämä mahdollistaa sen, että muutokset eivät tapahdu pelkästään ylhäältä alas vaan myös alhaalta ylös, oman työnsä asiantuntijoiden aloitteesta.

  4. Suunnittele ja tauota. Suunnittele etukäteen, mitä aiot tänään tehdä ja tarkista päivän päätteeksi, onnistuiko se. Tämä on hyvä tapa motivoida itseä ja saada pieniä, mutta merkittäviä onnistumisen kokemuksia. Suunnittele työpäivään lisäksi tauon paikat ja pidä niistä kiinni. Sovi vaikkapa työkavereidesi kanssa, että lounaalla haluat puhua muista kuin työasioista. Opettele myös sanomaan ei tarpeettomille palavereille ja työtehtäville. Kun sinulla on kosketus yrityksen strategiaan ja omaan rooliisi, priorisointi on helppoa.

  5. Levitä iloa. Positiivisen palautteen antaminen on halvin ja helpoin tapa parantaa työilmapiiriä. Toisten motivoiminen antaa myös itselle hyvän mielen!

  6. Luovuus esiin. Usein ajatellaan, että luovuus voidaan ostaa ulkoa, vaikka se itse asiassa piilee yrityksen arkipäivässä ja omissa työntekijöissä. Luovuus on mielentila: Yrityksestä tulee luova, silloin kun se päättää olla luova. Siksi jo pelkästään luovuus-sanan tietoinen viljely yrityksestä puhuttaessa auttaa. Luovia tekoja kannattaa myös ylpeänä juhlia!

  7. Elämä tasapainoon. Väsynyt työntekijä kokee itsensä stressaantuneeksi ja reagoi uusiin asioihin kielteisesti. Sekä oman hyvinvoinnin että työtehon vuoksi on tärkeää huolehtia esimerkiksi siitä, että nukut ja liikut riittävästi. Tarvitset päivän aikana myös täydellisen lepohetken: hetken, jolloin et ole saatavilla etkä altistu millekään ärsykkeille. Puhelimen tai tabletin selailu ennen nukkumaanmenoa kannattaa unohtaa, niin unikin tulee helpommin.

Neste on vastannut haasteeseen kehittämällä työtapoja, jonka johtavana ajatuksena on, että työn tulisi olla joustavaa.  Tavoitteena on luoda luovia, fiksuja, joustavia - ja tietenkin entistä hauskempia työtapoja.

"Työ on muuttunut yhä moninaisemmaksi, siksi on tärkeää, että voi työskennellä siellä ja silloin, kun se on tehokkainta: kaikki työnteko ei ole riippuvaista ajasta tai paikasta", kertoo projektipäällikkö Hanna Komusaari.

"Avainasemassa on itsensä johtaminen. Jokainen meistä on oman työnsä paras asiantuntija ja siten meillä on sekä vapaus että vastuu vaikuttaa omaan työhön. Tähän kuuluvat myös jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Tämä haastaa positiivisella tavalla niin työntekijän kuin esimiehen ja parhaimmillaan ne lisäävät motivaatiota ja sitoutumista ja siten myös työhyvinvointia", jatkaa Komusaari.