1 Joulukuu 2014

Uusi uusiutuva polttoaine on syntymässä – biopropaani

Artikkeli

Markkinoille on syntymässä uusi uusiutuva polttoaine, kun Neste Oil aloittaa biopropaanin tuotannon. Investointi tehdään Rotterdamin jalostamoon. Propaanin markkinat nestekaasukäytössä ovat laajat tuotteen kiistattomien etujen vuoksi. Biopropaanihanke on myös taloudellisesti erittäin järkevä.

Parin vuoden päästä markkinoille tulee ympäristöystävällinen uusiutuva tuote, jota ei nyt ole lainkaan saatavilla. Neste Oilin Rotterdamin jalostamolle rakennetaan yksikkö, joka tuottaa ensimmäisenä maailmassa biopropaania. Miten biopropaani eroaa markkinoilla jo olevasta biokaasusta?

”Biokaasu tarkoittaa käytännössä uusiutuvaa maakaasua”, selittää Neste Oilin kehitysjohtaja Timo Sarikkola. ”Neste Oil tuo biokaasun rinnalle uuden vaihtoehdon, biopropaanin eli bionestekaasun.”

Nestekaasua (LPG, Liquefied Petroleum Gas) käytetään laajasti esimerkiksi ruoanlaitossa, lämmityksessä, liikennepolttoaineena ja teollisuuden kaasuna. Nimi nestekaasu kertoo tuotteen suurimmasta edusta. Propaani – samoin kuin nestekaasun toinen raaka-aine butaani – on huoneenlämmössä kaasu, mutta se voidaan nesteyttää paineistamalla. Kaasua on näin helppo kuljettaa ja varastoida.

”Biopropaani on teknisesti sama tuote kuin fossiilinen propaani – biopropaania voidaan siis käyttää aivan samalla tavalla kuin perinteistä nestekaasua”, kertoo Sarikkola. Kyseessä on kuitenkin ympäristöystävällinen uusiutuva tuote. Hanke on erittäin järkevä sekä ympäristön että jalostuksen tehokkuuden kannalta.

Uusiutuva sivutuote jalostetaan korkealaatuisemmaksi

Biopropaani syntyy sivutuotteena prosessissa, jossa valmistetaan Neste Oilin uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä. ”Prosessissa syntyy propaanirikasta kaasuseosta, josta propaanin osuus on yli puolet. Nykyisin seos päätyy energiantuotantoon”, Sarikkola kertoo.

Propaanin erottamista varten Rotterdamin jalostamoon rakennetaan uusi yksikkö. Kyseessä on mittava 60 miljoonan euron investointi. Erotusyksikön lisäksi tarvitaan myös muunlaista uutta infrastruktuuria.

”Nestekaasu on paineistettu tuote, joka vaatii erikoissäiliöt ja oman putkiverkoston”, kertoo Sarikkola. ”Investointi tehdään niin, että biopropaani laivataan Neste Oilin omasta laiturista. Näin sitä voidaan viedä joustavasti eri markkinoille.”

Kannattava hanke

Biopropaanin myynti alkaa näillä näkymin vuoden 2016 loppuun mennessä. Tuotannon mittakaava on merkittävä. Neste Oilin Rotterdamin jalostamo tuottaa vuodessa noin 800 000 tonnia NEXBTL-dieseliä. Biopropaanin vuosituotanto on noin 30 000–40 000 tonnia, riippuen jalostamon toiminnan optimoinnista.

Tuotannosta odotetaan myös kannattavaa, sillä propaanin markkinahinta on merkittävästi korkeampi kuin nykyisen energiatuotantoon menevän kaasuseoksen. Koko investoinnin odotettu takaisinmaksuaika on alle viisi vuotta. Lisäksi biopropaani on uusiutuva tuote, joka vähentää nestekaasun käytön kasvihuonepäästöjä.

Neste Oil on sopinut, että ensimmäisen neljän vuoden tuotanto myydään SHV Energy -yhtiölle. Se aikoo myydä biopropaanin edelleen Euroopan markkinoille.

Neste Oil toimii biopropaanissa uranuurtajana. ”Jos asiakas haluaa ostaa ympäristöystävällistä biopropaania, muita lähteitä ei tällä hetkellä ole”, toteaa Timo Sarikkola.

Mitä eroa on biokaasulla ja bionestekaasulla?

Biokaasu

  • Uusiutuva kaasuseos, jonka sisältää metaania (tyypillisesti noin 60–75 prosenttia) ja hiilidioksidia.
  • Tuotetaan mädättämällä orgaanisesta aineesta.
  • Biokaasua tuotetaan esimerkiksi kaatopaikkajätteestä, jätevedenpuhdistamojen lietteestä ja maatalouden jätetuotteista, kuten eläinten lannasta.
  • Kaasu käytetään yleensä paikallisesti tai kuljetetaan putkistossa.
  • Biokaasua käytetään sähköntuotannossa, lämmityksessä, ruoanlaitossa, liikennepolttoaineena ja teollisuudessa.

Bionestekaasu

  • Uusiutuva kaasu, joka koostuu pääasiallisesti propaanista. Nestekaasu voi sisältää myös butaania.
  • Erotetaan kaasuseoksesta, jota syntyy sivutuotteena uusiutuvan dieselin valmistusprosessissa.
  • Kaasu nesteytetään korkeassa paineessa, jolloin sitä on helppo kuljettaa ja säilyttää.
  • Käytetään esimerkiksi ruoanlaitossa, lämmityksessä, liikennepolttoaineena ja teollisuudessa.
  • Neste Oil alkaa tuottaa ensimmäisenä maailmassa. Myynti alkaa vuonna 2016.