23 Huhtikuu 2014

Uusien raaka-ainelähteiden sertifiointi nopeutuu


Neste Oilin uusi todentamisjärjestelmä soveltuu erityisesti jätteille ja tähteille.

 

Artikkeli

Neste Oilin kehittämä vastuullisuuden todentamisjärjestelmä nopeuttaa uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-ainepohjan laajentamista. Jätteet ja tähteet voidaan sertifioida ja ottaa tuotantoon entistä nopeammin.

NEXBTL-dieseliä voi valmistaa mitä moninaisimmista kasviöljyistä sekä jätteistä ja tähteistä. Ennen uuden raaka-aineen käyttöönottoa sen koko tuotantoketjun vastuullisuus ja kasvihuonekaasujen päästöt on kuitenkin varmennettava luotettavasti. Tähän saakka todentamisessa on käytetty olemassa olevia järjestelmiä, esimerkiksi saksalaista International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) –sertifiointia.

Vanhat sertifiointimenetelmät toimivat hyvin, mutta niiden käyttö on hidasta, jos tuotannon raaka-aineena käytetään jätteitä ja tähteitä. Neste Oil päättikin kehittää vastuullisuuden todentamisjärjestelmän, joka kattaa kaikista uusiutuvista raaka-aineista, myös jätteistä ja tähteistä, tehdyn dieselin.

Euroopan komissio hyväksyi todentamisjärjestelmän tammikuussa 2014. Komissio totesi järjestelmän täyttävän luotettavuudelle, läpinäkyvyydelle ja riippumattomille tarkistuksille asetetut standardit. Ulkopuoliset tahot suorittavat myös Neste Oilin omaan todentamisjärjestelmään kuuluvat auditoinnit.

Mitä hyötyä uudesta järjestelmästä on, Neste Oilin kestävästä kehityksestä ja toimittajien määräystenmukaisuudesta vastaava johtaja Pekka Tuovinen?

”Etsimme koko ajan aktiivisesti uusia raaka-ainelähteitä. Nyt pystymme sertifioimaan ne entistä nopeammin. Voimme ottaa raaka-aineeksi uudenlaisia jätteitä ja tähteitä, joille saadaan nopeasti hyväksyntä.”

Vaikka järjestelmä on kehitetty Neste Oilin tarpeisiin, se on vapaasti myös muiden vetykäsiteltyjen dieseleiden valmistajien käytössä. Järjestelmä löytyy kokonaisuudessaan Euroopan komission verkkosivuilta.

”Järjestelmä on poikkeuksellisen läpinäkyvä. Kaikki päästöjen laskentatavat on näytetty. Dokumenteissa kerrotaan myös, miten auditoinnit on tehtävä.”

Kuten muissakin sertifioinneissa, varsinaisen todennuksen tekee aina riippumaton, ulkopuolinen asiantuntijataho. Todennuksen osana voidaan käyttää jo olemassa olevia komission tunnustamia sertifikaatteja.

Biopolttoaineissa todentamisen vaatimus on erittäin tarkka. Lähtökohtana ovat EU:n direktiivit, jotka määrittelevät hyvin tarkasti hyväksyttyjen biopolttoaineiden kriteerit.

”Uusi järjestelmämme noudattaa hyvin tarkasti uusiutuvan energian direktiiviä”, Tuovinen painottaa.

Mikä tahansa biopolttoaine ei kelpaa EU:lle.

”Meidän pitää osoittaa, mistä raaka-aine tulee, miten se on tuotettu ja miten sitä on kuljetettu. Emme voi ostaa palmuöljyä, jos viljelmien tieltä on raivattu sademetsää. Emme voi myöskään ostaa palmuöljyä, jonka tuoteketjua ei voi jäljittää.”

Neste Oil on kehittänyt palmuöljyn hankinnan vastuullisuutta jo vuosien ajan. Yhtiön vaatimukset sertifioinneista ja jäljitettävyydestä olivat alalla uusia 2000-luvun alussa.

”Suurin saavutuksemme on, että olemme tuoneet maailman palmuöljykauppaan aivan uudenlaisen kauppatavan”, Tuovinen sanoo.

Neste Oil tuntee kaikkien uusiutuvien raaka-aineidensa alkuperän ja kasvihuonekaasupäästöt koko niiden elinkaaren ajalta. Yhtiön uusiutuvan dieselin tuotantoon käyttämä raakapalmuöljy on sataprosenttisesti sertifioitua ja jäljitettyä viljelmälle asti.