Neste.com
uncategorized · 6/24/2014

Neste Oilin uusiutuvien polttoaineiden kestävyysjärjestelmälle hyväksyntä Suomen energiavirastolta

Uutinen

Neste Oilin uusiutuvien polttoaineiden kestävyysjärjestelmä on saanut Suomen energiaviraston hyväksynnän. Energiaviraston 19.6. hyväksymä kestävyysjärjestelmä kattaa kaikki Neste Oilin tuottamat ja myymät uusiutuvat polttoaineet mukaan lukien muun muassa uusiutuvan dieselin ja bioetanolin. Energiaviraston päätöksen mukaan kestävyys on osoitettu 1.1.2014 lähtien.

Energiavirasto hyväksyy päätöksessään kaikki Neste Oilin tällä hetkellä käyttämät jäte- ja tähderaaka-aineet biovelvoitteen täyttämisessä ja polttoaineverotuksessa kaksinkertaisesti laskettaviksi raaka-aineiksi. Tällä hetkellä yli 60 % Neste Oilin käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista on jätteitä ja tähteitä, ja yhtiön jätteistä ja tähteistä tuottaman uusiutuvan dieselin määrä vastaa jo yli miljoonan henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta.

”Neste Oilin tuottamien uusiutuvien polttoaineiden ansiosta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Energiamarkkinaviraston kestävyysjärjestelmällämme antaman hyväksynnän myötä asiakkaat voivat jatkossakin olla varmoja, että valmistamamme uusiutuvat polttoaineet täyttävät tiukat vastuullisuusvaatimukset ja niillä voidaan saavuttaa tavoiteltu kasvihuonekaasupäästövähenemä”, sanoo Neste Oilin vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Simo Honkanen.

Suomen kansallinen kestävyyslainsäädäntö perustuu Euroopan unionin biopolttoainelainsäädäntöön. Kaikki raaka-aineet on jäljitettävä viljelmälle ja jätteiden tai tähteiden syntypaikalle asti. Raaka-aineiden on täytettävä biopolttoaineita koskevan lainsäädännön tiukat vastuullisuuskriteerit, joiden mukaan biopolttoaineita varten ei saa raivata metsää, kosteikkoja, turvemaata tai biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaita alueita. Uusiutuvien polttoaineiden elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on oltava vähintään 35 % fossiiliseen tuotteeseen verrattuna.

Suomen kansallinen kestävyyslainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2013 ja se edellyttää, että polttoaineiden jakelijoilla on Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä vuoden 2014 alusta lukien. Neste Oilin uusiutuvat polttoaineet ovat täyttäneet EU-lainsäädännössä edellytetyt kestävyysvaatimukset kuitenkin jo ennen vuotta 2014, koska sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoite että polttoaineverotus ovat edellyttäneet uusiutuvien polttoaineiden kestävyyden varmistamista vuoden 2011 alusta lukien.