Den enda vägen är framåt

Neste är ett drivmedelsbolag vars fokus är på högkvalitativa trafikbränslen med låga utsläppsnivåer.

Vår satsning på förnybara drivmedelsprodukter hjälper Sverige i omställningen mot ett minskat fossilberoende

Framtidens drivmedel är redan här!

 

Produkter

NEXBTL förnybar diesel

NEXBTL är ett förnybart dieselbränsle med betydande fördelar vad gäller prestanda och utsläpp.

Läs mer
Leveranser

Försäljning och tankbåtsleveranser

Neste är leverantör av högkvalitativa trafikbränslen till de stora oljebolagen i Sverige.

Läs mer