Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att bidra till att minska klimatpåverkan från transporterna

Neste MY Renewable Diesel™ har flera fördelar jämfört med fossil diesel, både när det gäller motorprestanda och miljöpåverkan. Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi omvandlar genom vätebehandling vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter till ett bränsle i premiumkvalitet som klassificeras som hydrerad vegetabilisk olja (HVO). 

GHG emission reductions
Artiklar

Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017.

Läs mer
Skinktricket
Meddelanden och nyheter

Skinktricket överträffade alla förväntningar – fler än 145 000 hushåll i Finland återvann skinkfett som förnybart bränsle

Den här julen tog återvinningskampanjen verkligen fart i Finland. Sammanlagt samlades nästan 44 000 kg skinkfett in – tillräckligt med råmaterial för att tillverka så mycket Neste MY Renewable Diesel att det räcker för

Läs mer