Förnybara produkter

Nestes förnybara trafikbränslen och andra förnybara produkter är en del av lösningen för att bekämpa klimatförändringarna. På den svenska marknaden säljs Neste MY Renewable Diesel™ (HVO).

Förnybara produkter

Läs också artikeln: "Nestes förnybara diesel minskar utsläppen" - enkelt sätt att minska koldioxidavtryck