Neste i korthet

Neste grundades 9 januari 1948 för att säkra Finlands oljetillgång. Frågan om att bygga ett oljeraffinaderi i Finland blev aktuell första gången i mitten av 1940-talet och det nya raffinaderiet driftsattes i juli 1957. Det utbyggda raffinaderiet visade sig snart inte kunna tillgodose det växande behovet av petroleumprodukter i Finland och ett till byggdes således. Det driftsattes i Borgå 1965.

Under de kommande åren steg Nestes raffineringskapacitet stadigt (speciellt i Borgå) och företagets affärsintressen utökades. Neste etablerades även som bensinstation i Finland och i Baltikum. 

År 1996 experimenterade Neste med att utveckla en helt förnybar diesel och ansökte om patent för NEXBTL-raffineringstekniken. 10 år senare byggdes den första produktionsanläggningen för förnybar diesel på raffinaderiet i Borgå (Finland) år 2007. Världens största raffinaderi för förnybar diesel driftsattes 2010 i Singapore och ytterligare ett driftsattes 2011 i Rotterdam. Idag är Nestes kapacitet för förnybar diesel sammanlagt 2,6 miljoner ton/år.

Idag skapar Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i våra anpassade lösningar. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastbranscherna. Vi har som mål att vara en pålitlig partner som är känd för kunnande, FoU och en hållbar verksamhet. År 2016 var Nestes nettoomsättning 11,7 miljarder euro år och vi fanns med på Global 100-listan över världens 100 ledande företag inom hållbarhet.