Se filmen

Sveriges framtid skapas på den här ön

Sverige har en målsättning att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Som en del i att bidra till det här målet kommer vi på Neste, den ledande globala aktören på förnybara bränslen, att utforska olika lösningar för att göra en skärgårdsö fossilfri på ett år. Tillsammans med våra samarbetspartners påbörjar vi resan mot noll, mot ett fossilfritt Sverige, med Zero Island.

Resan tillsammans mot noll är en resa mot en bättre framtid. Det krävs dock mer än bara en för att nå fram till en fossilfri vardag. Tillsammans med våra samarbetspartners upptäcker och undersöker vi olika lösningar som kan bidra till en fossilfri framtid.

Artiklar

Vi har gett oss ut på en resa mot en fossilfri framtid, men vi kan inte göra den på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.