Se filmen

En semester utan utsläpp

Neste är globalt ledande inom förnybar diesel och förnybart flygbränsle, raffinerat av restprodukter och avfall, och ett av världens mest hållbara företag. Nu introducerar Neste en semester utan utsläpp. Konceptet med en semester utan utsläpp är en del av Nestes projekt Zero Island, ett projekt som syftar till att undersöka olika sätt att nå nollutsläpp i Sverige.

Sveriges framtid skapas på den här ön

Sverige har en målsättning att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Som en del i att bidra till det här målet kommer vi på Neste, den ledande globala aktören på förnybara bränslen, att utforska olika lösningar för att göra en skärgårdsö fossilfri på ett år. Tillsammans med våra samarbetspartners påbörjar vi resan mot noll, mot ett fossilfritt Sverige, med Zero Island.

Resan mot noll är resan mot en bättre framtid. Det krävs dock mer än en för att nå en fossilfri vardag. Tillsammans med våra samarbetspartners upptäcker och undersöker vi olika lösningar som kan bidra till en fossilfri framtid.

Artiklar

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en fossilfri framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.