Se filmen

Ett välsmakande sätt att minska utsläpp

Att göra hållbara kostval är ett av de enklaste sätten att minska sin klimatpåverkan. För att uppmärksamma detta har Neste tagit fram en meny utan utsläpp med den välkände kocken Jonas Svensson. Zero Menu har utformats för att generera så lite utsläpp som möjligt, inte bara med tanke på vad som ligger på tallriken, utan även hur det har producerats och transporterats.

Sveriges framtid skapas på den här ön

Sverige har en målsättning att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Som en del i att bidra till det här målet kommer vi på Neste, den ledande globala aktören på förnybara bränslen, att utforska olika lösningar för att göra en skärgårdsö fossilfri på ett år. Tillsammans med våra samarbetspartners påbörjar vi resan mot noll, mot ett fossilfritt Sverige, med Zero Island.

Resan mot noll är resan mot en bättre framtid. Det krävs dock mer än en för att nå en fossilfri vardag. Tillsammans med våra samarbetspartners upptäcker och undersöker vi olika lösningar som kan bidra till en fossilfri framtid.

Artiklar

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en fossilfri framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.