Se filmen

Sveriges framtid skapas på den här ön

Sverige har som målsättning att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Som världens största producent av förnybar diesel, vill Neste se om vi kan göra Zero Island fossilfri på ett år. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar vi lösningar som kan hjälpa oss nå vårt mål såväl som bidra till att skapa en hållbar framtid för Sverige.

Resan mot noll är resan mot en bättre framtid. Det krävs dock mer än en för att nå en fossilfri vardag. Tillsammans med våra samarbetspartners upptäcker och undersöker vi olika lösningar som kan bidra till en fossilfri framtid.

Artiklar

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi tagit första steget mot en fossilfri framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.