Se filmen

Zero Island är nu öppen för besökare

Vi kan nu med glädje meddela att Zero Island är nu öppen! Det är många förändringar som måste ske för att Sverige ska nå sitt mål att bli klimatneutralt år 2045. På Zero Island gjorde vi dessa förändringar på ett år och skillnaden var betydande: öns koldioxidutsläpp minskade med 78 procent från 2018 års nivåer.

Många små förändringar kan tillsammans ge stora resultat. 18 olika lösningar genomfördes för att göra ön mer hållbar. Dessa gjorde att öns årliga utsläpp minskade från motsvarande 180 ton CO2 till 40 ton CO2. Allt från boende och transport på ön har utformats för att orsaka så lite utsläpp som möjligt.

Tillbringa en natt i Zero Cabin, en Airbnb-favorit, och upplev en klimatneutral livsstil. På Lidö Värdshus kan du prova Zero Menu, en hållbar meny skapad av kocken Jonas Svensson.

Vill du uppleva Zero Island personligen? Zero Cabin är nu tillgänglig för bokning. Var snabb! Stugan är mycket populär och det finns inte många lediga datum kvar.

Tidigare Journey to Zero projekt

Zero vacation


Zero Menu
Resan mot noll är resan mot en bättre framtid. Det krävs dock mer än en för att nå en fossilfri vardag. Tillsammans mer våra samarsbetspartners upptäcker och undersöker vi olika lösningar som kan bidra till en fossilfri framtid

Related topics

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en fossilfri framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.