Media

Resan tillsammans mot noll är en resa mot en bättre framtid. Det krävs dock mer än bara en för att nå fram till en fossilfri vardag. Tillsammans med våra samarbetspartners upptäcker och undersöker vi olika lösningar som kan bidra till en fossilfri framtid.

Nyheter & Press

22 08 / 2018

bg
Neste har nollvision i Norrtälje skärgård Lidö förvandlas till Zero Island Pressmeddelande, Lidö, Norrtälje Skärgård, 22 augusti Läs mer

Bildgalleri

Zero Island Bilder

Download

Nolla Bilder

Download

Journey to Zero Logo

Download

Nolla Logo

Download

Nolla in media

Vi har gett oss ut på en resa mot en fossilfri framtid, men vi kan inte göra den på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.