Färjorna i Kalifornien som håller koldioxidutsläppen stången

Kustområden och skärgårdslandskap är några av naturens mest ömtåliga ekosystem, och de hotas av effekterna av klimatförändringarna. Kan förnybara bränslen hjälpa till att bevara dessa unika miljöer genom att minska utsläppen av växthusgaser från transporter?

Progressiva länder och städer, varav många i Norden, håller för närvarande på att sätta ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Köpenhamn siktar på att vara koldioxidneutralt till 2025, Oslo till 2030 och Helsingfors till 2035. Sverige hoppas på att vara helt koldioxidneutralt till 2045.

På andra sidan Atlanten har San Francisco de senaste två decennierna blivit en föregångare när det kommer till att skydda miljö och klimat. Staden har satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2025 och 80 procent till 2050. Förra året, 2017 nåddes det första klimatmålet, att minska utsläpp av växthusgaser med 28 procent från 1990.

Håll bukten ren

San Francisco är känt som ”the city by the bay”. Bukten inhyser en rad olika ekosystem och känsliga naturområden med stor biologisk mångfald, känsliga för miljöförstöring. Höjda havsnivåer på grund av global uppvärmning och förstörelse av våtmarker hotar detta ömtåliga naturområde.

Uppskattningsvis 45 procent av San Franciscos utsläpp av växthusgaser kommer från transporter. Förutom föroreningar från vägtrafik trafikeras staden av kryssningsfartyg. Just båttrafik genererar stora utsläpp från dieselmotorer som förbränner oljebränslen med hög halt av svavel. Det ger utsläpp i form av svaveldioxid, kväveoxid samt kolmonoxid, koldioxid och kolväten.

Proaktiv agerande

Företaget ”Red and White Fleet” kör kryssningsfartyg. Dess proaktiva inställning till att skydda buktens ekosystem får dem att stå ut från mängden. I april 2018 bytte Red and White Fleet bränsle på alla sina fartyg, från fossilbaserad diesel till Neste MY förnybar diesel, gjort på 100 procent förnybara råvaror.

Genom att använda Neste MY förnybar diesel får Red & White Fleet ett bränsle som är pålitligt, prisvärt och ger tillräckligt hög prestanda, sådant som är viktigt för bolagets konkurrenskraft. Men det viktigaste för den omkringliggande naturen är att användningen av Neste MY förnybar diesel innebär en minskning av växthusgasutsläpp med 80 procent jämfört med fossil diesel.

Renare bukter i en bättre värld

För att säkra framtiden för buktområden runt omkring i världen bör all fartygstrafik vara säker, hållbar och fri från störande lukter. Förnybara lösningar hjälper till att skydda de ömtåliga ekosystem som finns i dessa områden. Detta har inte bara ett värde i sig självt utan även för oss människor och vårt välmående.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.