Förnybara flygbränslen redo för avfärd

Vi kompenserar för kilometer när vi flyger, men förnybara bränslen kan göra flygtrafik koldioxidfritt för gott. Geneves flygplats introducerar nu förnybara flygbränslen för sin trafik.

Människor behöver flyget, samtidigt är det ett faktum att flygande ger upphov till skadliga utsläpp. Idag är trenden att konsumenter försöker kompensera för sina flygresor eller i så hög grad som möjligt avhåller sig från att flyga helt och hållet. Men tänk om det fanns ett alternativ i form av ett nytt bränsle som drastiskt minskade flygets utsläpp?

En förnybar flygresa tack

Flyget är den snabbast växande formen av transportmedel och står för närvarande för två procent av människans globala utsläpp av koldioxid, en siffra som väntas öka under de närmaste åren. Samtidigt verkar organisationen International Civil Aviation Organization (ICAO) för att tillväxten av flygtrafiken koldioxidneutral från 2020 och framåt.

I kommersiell flygtrafik är det enda tillgängliga alternativet till fossila flytande bränslen förnybart jetbränsle, som för närvarande är ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser. I takt med att flygtrafiken fortsätter öka får flygplatserna också ett allt större ansvar för att ta initiativ som minskar dess miljöpåverkan.

Renare flyg i framkant

I arbetet med att göra en större del av flygets tillväxt klimatneutral har flygplatsen i Geneve gått in i ett partnerskap med Neste med syfte att göra förnybara flygbränslen tillgängliga för sina kunder. Målet är att en procent av flygbränslet som används varje år vid Genèves flygplats ska vara förnybart, med start 2018.

Tack vare år av forskning och utveckling av Neste MY förnybart flygbränsle har det kunnat prövas för kommersiellt bruk tillsammans med Lufthansa och Boeing. Koldioxidutsläppen för de resor där Neste MY förnybart flygbränsle testades minskade med totalt 1 500 ton. Beroende på andelen förnybart som blandas in i flygbränslet, kan biobränslen minska flygets koldioxidavtryck med upp till 80 procent över en livscykel.

En procent i taget

Att minska på koldioxidutsläppen i flygtrafiken är en viktig del av att bekämpa klimatförändringarna. Om den kommersiella flygtrafiken hade sex procent biobränslen till 2020, skulle branschens totala koldioxidpåverkan minska med fem procent på bara två år.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.