Upplev en semester utan utsläpp på Zero Island

Turism orsakar idag nästan en tiondel av utsläppen av växthusgaser, allt fler efterfrågar därför hållbara alternativ. Neste, världens största producent av förnybar diesel, tillsammans med Lidö i svenska skärgården har påbörjat resan mot en fossilfri ö. Under ett års tid kommer Lidö bli Zero Island och erbjuda idylliska miljöer för ett fossilfritt resmål. Lidös väktare Olle och Hugo har många nya planer framöver.

Lidö erbjuder vacker natur och omgivningar, i alla delar av sin verksamhet tänker Olle och Hugo på hur denna ska bevaras och påverkas så lite som möjligt av deras aktivitet. Samtidigt vill de fortsätta utveckla och förnya de upplevelser som de erbjuder på Lidö för framtiden. En del av detta är att försöka bygga sitt erbjudande på aktiviteter fria från fossila utsläpp.

Olle och Hugo står redan idag värdar för ett antal olika arrangemang på ön, men de vill fortsätta utveckla konceptet för dessa till ett erbjudande fritt från fossila utsläpp och med hänsyn till den omkringliggande naturen. På platsen för öns utomhuskapell planeras det nu exempelvis det första fossilfria bröllopet till nästa sommar.

“På Lidö är ett mål att kunna erbjuda en helhetsupplevelse som är fri från fossila utsläpp. För att kunna uppnå detta är ett viktigt verktyg att utbilda personalen på ön om hållbarhet och hållbara lösningar. Vi fokuserar på grundläggande frågor som energieffektivitet och att återvinna material.

Som tillägg till det är det viktigt att även fortsätta utveckla nya typer av erbjudanden. Vi tittar på möjligheten att skapa ett hållbart område helt off-grid, där du lever helt med självhushåll och utan några nettoutsläpp. Vandringsleden i natrurreservatet kan exempelvis förbättras med tydligare skyltning och mer interaktiva delar för barn, som lekar som går ut på att upptäcka ovanliga djur och växtarter.”

– Carina Sundqvist, SOLVED

Hur kan Zero Island bli mer hållbar?

Använd gärna formuläret nedan för att skicka dina ideer eller om du är intresserad av ett samarbete.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.