Från kafferep till kilometer: Hur frityrolja blir till förnybara bränslen

Fett av olika slag från matlagning och bakning riskerar, helt i onödan, att slängas. För även matfett av låg kvalitet kan användas för att tillverka högkvalitativa förnybara bränslen.

Få saker luktar så förföriskt som en nyfriterad munk. Men få av oss tänker på att frityroljan när den används i matlagning, i många fall hälls rakt ut i avloppet där den kan orsaka stopp i avloppsystemet. Detta är både arbetskrävande och kostsamt.

För att hantera detta försöker många kommuner få restauranger, bagerier och andra kök att hantera oljan som övriga sopor. Även om det är bättre att matfettet hamnar i soptunnan än i avloppet så är det långt från optimalt. Fett av olika slag passar nämligen utmärkt som råmaterial vid tillverkning av förnybar diesel.

Hur går det till?

I regel har använt matfett en rad orenheter i sig. Dessa måste tas bort innan fettet kan bli råmaterial till förnybar diesel. Neste har utvecklat en teknologi (NEXBTL) som renar fram råmaterial som sedan kan användas i tillverkningen av förnybart bränsle. Det innebär att det blivit möjligt att använda i princip vilken form av fett som helst i vår tillverkning.

Munktricket

För att visa på möjligheterna med att använda matolja i bränsleproduktion gjorde Neste och Fazer bageri ett gemensamt projekt i Finland i maj 2017. Frityroljan som Fazer använde till sina munkar samlades in till Nestes raffinaderier och omvandlades till Neste MY förnybar diesel.

Projektet gav otroliga 1200 liter förnybar diesel. Den mängd olja som användes till att fritera tre munkar räckte för att producera så mycket förnybar diesel som krävdes för att köra en sträcka på en kilometer. Värdet på allt det bränsle som producerades donerades till finska SOS Barnbyar.

Din fika kan vara en del av den cirkulära ekonomin

Istället för att hälla ut matoljan i avloppet, eller slänga den i soptunnan, kan den användas som en energikälla, även i Sverige. Att använda matavfall och restprodukter till bränsletillverkning ger stora miljövinster. I jämförelse med fossil diesel släpper förnybar diesel ut upp till 90 procent mindre koldioxid. Det om något är ett bevis den cirkulär ekonomins styrka.

På global nivå kommer cirkulära system och cirkulär ekonomi att växa och bli allt viktigare i framtiden. Här hemma i Norden har vi redan kommit långt i det arbetet. Cirkulär ekonomi är både ett sätt att minska utsläpp, och hantera avfall. Så kom ihåg, även en fikastund kan ha en oväntad miljönytta.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.