Så kan använd plast få nytt liv

Att återvinna plast i ett kretslopp kan drastiskt minska vårt behov av ny råolja.

De senaste decennierna har problemet med plastavfall blivit allt större och mer akut. Globalt konsumerar vi ofattbara 300 miljoner ton plast varje år. Det säger sig självt att en del av detta hamnar där det inte hör hemma, i hav och natur. Idag fokuserar de flesta lösningarna på bättre metoder för att städa bort plastskräp. Färre tar sig an frågan om vad som händer med plasten därefter.

På Neste frågar vi oss vad som händer om plasten inte slängs överhuvudtaget? Vår forskning riktar in sig på möjligheten att skapa stängt kretslopp där plasten kan bli till nya produkter eller bränsle. Då skulle det inte finnas behov av att tillverka ny plast längre.

Plastic fantastic? Så vänder vi plastanvändning till något positivt

Att undvika engångsprodukter och onödiga förpackningar är en bra början för att minska användningen av plast. Men flera av plastens egenskaper är också användbara för oss. Den är lätt, slitstark och mångsidig. En helt plastfri planet är därför inte realistisk. Men vi kan göra betydligt mer för att öka andelen återvunnet material i tillverkningen av plast.

Plast kan bli ett mer hållbart material genom att införlivas i den cirkulära ekonomin. Med mer återvinning krävs mindre råmaterial och mindre nytillverkning. En av de mest intressanta metoderna är att använda plastavfall till bränsle eller bränslebaserade produkter.  

Plastavfall som råmaterial

Den vanligaste metoden för att återvinna plast idag är så kallad mekanisk återvinning, vilket innebär att plast sorteras ut och mals ner. Denna process är dock ineffektiv. Kvaliteten på plasten försämras gradvis och slutprodukten blir oren. Därför får inte mekaniskt återvunnen plast till exempel inte kan bli nya matförpackningar.

Av denna anledning är det viktigt att hitta metoder för kemisk återvinning av plast. Neste forskar för närvarande på hur plastavfall kan användas som råmaterial i oljeraffineringsprocesser.

Det innebär att plasten bryts ner på molekylnivå, vilket skapar ett nytt råmaterial vars egenskaper liknar råolja. Denna kan sedan genom raffinering förvandlas till nya bränslen, kemikalier och ny plast.

Råmaterialet man får ut av kemisk återvinning av plast är fullt jämförbart med den ursprungliga råoljan. Det har inga orenheter som begränsar dess användningsområden.  

Ett slutet kretslopp

Om plastförpackningar kunde återvinnas i ett slutet kretslopp skulle de kunna delvis ersätta råolja vid tillverkning av petroleumprodukter. Detta vore fantastiskt. Ett sådant system skulle innebära att använd plast får nytt liv, men ännu viktigare, att plastavfall inte riskerar att hamna i vår natur och ingen ny plast skulle behöv tillverkas igen. Tekniken finns redan. Det är ett starkt incitament för att världen även i framtiden ska kunna använda plast.

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Vi har tagit första steget mot en koldioxidneutral framtid, men vi kan inte göra det på egen hand. Tillsammans med våra samarbetspartners utforskar Neste nya lösningar och idéer som kommer föra oss mot en ljusare framtid.