31 Joulukuu 2014

Bunkrausta puhtaasti, tehokkaasti ja turvallisesti aalloilla

Artikkeli

Neste Oil auttaa varustamoasiakkaitaan siirtymään EU-direktiivin edellyttämään vähärikkisten laivapolttoaineiden aikakauteen.

Neste Oil on alkanut joulukuussa 2014 toimittaa vähärikkistä eli alle 0,1 prosenttia rikkiä sisältävää keskitislepohjaista kaasuöljyä eli MDO:ta (marine diesel oil) asiakkailleen. Laivoissa on perinteisesti käytetty raskasta polttoöljyä, joka sisältää yhden prosentin rikkiä.

Euroopan Unionin säädökset edellyttävät Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa liikennöiviltä aluksilta nykyistä alhaisempia rikkipäästöjä. Tämä on vauhdittanut varustamojen siirtymistä puhtaamman polttoaineen käyttöön.

Neste Oilin vähärikkisen laivapolttoaineen käytön aloittavat ensimmäisinä Tallink Grupp ja Finnlines. Tallink Silja ottaa uuden polttoaineen käyttöön sekä Turusta että Helsingistä liikennöiviin matkustaja-autolauttoihin. Finnlines puolestaan käyttää vähärikkistä polttoainetta Naantalin ja Kapellskärin välillä liikennöivissä laivoissaan.

Laivasta laivaan

Neste Oil on aikarahdannut ruotsalaisen Sirius Shippingin omistaman Tanskan lipun alla olevan M/T Lotuksen vastaamaan laivojen bunkrauksesta Helsingin kolmessa satamassa eli Eteläsatamassa, Länsisatamassa ja Vuosaaren satamassa. Alus on erikoistunut laivasta laivaan -tankkaukseen ja sen miehistöllä on pitkä alan kokemus.

M/T Lotus on lähes 90 metriä pitkä kaksoisrunkoinen tankkeri, jonka lastikapasiteetti on 4 400 kuutiometriä. Laiva täyttää keskivaikeiden talviolosuhteiden vaatimukset, sillä sen jääluokka on 1B. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alus kykenee liikkumaan murtajan avustamana jopa 60 sentin jäissä. Alus käyttää polttoaineenaan luonnollisesti Neste Oilin vähärikkistä MDO:ta.

”Valitsimme varustamon ja laivan pitkän harkinnan tuloksena. Halusimme kumppaniksi kokeneen ja tiukat turvallisuusvaatimukset täyttävän toimijan”, sanoo Neste Oilin öljytuotteiden avainasiakaspäällikkö Suvi Molander.

Laivasta laivaan -tankkauksen suunnittelussa Neste Oil on tehnyt tiivistä yhteistyötä Helsingin sataman asiantuntijoiden kanssa.

”Sekä Helsingin satama että asiakkaamme ovat olleet hyvin kiinnostuneita uudesta ja tehokkaasta polttoaineiden jakelutavasta”, Molander jatkaa.

Taattua tankkausta

Bunkrausalus kykenee toimimaan Helsingin satamien kaikissa laituripaikoissa ja monenlaisessa säässä.

Tankatessa bunkrausalus kiinnitetään vastaanottavaan laivaan, minkä jälkeen liitetään polttoaineletku. Polttoainetta siirretään keskimäärin 200 kuutiometriä eli 200 000 litraa tunnissa. Isoissa matkustaja-aluksissa saattaa olla jopa tuhansien kuutiometrien polttoainetankit, mutta erityisesti lyhyellä reitillä on taloudellisempaa tankata kerralla jokseenkin pieni määrä, jotta aluksen lastauskapasiteettia ei kuluteta enemmän kuin on välttämätöntä.

Bunkrausalus käy täydentämässä tankkejaan Porvoon jalostamolla. Siellä uutta vähärikkistä meridieseliä valmistetaan nykyisen tuotantoprosessin eri vaiheita yhdistämällä.

”Kyseessä on huomattavasti laadukkaampi ja korkeamman jalostusasteen polttoaine kuin laivoissa yleisesti käytetty raskas polttoöljy. Autoissa käytettävästä dieselistä se poikkeaa muun muassa korkeamman viskositeettinsa puolesta”, kertoo Neste Oilin tuotepäällikkö Hilkkaliisa Siro-Minkkinen.

Neste Oil on kehittänyt tuotettaan jo pitkään ja testannut sen toimintaa useissa aluksissa ja erilaisilla laivamoottoreilla. Tuotteen yhteensopivuus on varmistettu myös useiden muiden polttoaineiden kanssa.

”Meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat käyttää tuotettamme turvallisesti kaikissa olosuhteissa”, muistuttaa Siro-Minkkinen.

Puhtaammat moottorit

Uusi MDO-laivadiesel säästää moottoreita karstoittumiselta, sillä se palaa huomattavasti puhtaammin kuin perinteinen raskas polttoöljy. Myös koneen huoltoväli pitenee entisestä. Uuden polttoaineen käyttöönotto vaatii vain pieniä muutoksia moottoreihin.

”Rikkipäästöjen lisäksi MDO aiheuttaa raskaaseen polttoöljyyn verrattuna tuntuvasti vähemmän hiukkaspäästöjä”, Hilkkaliisa Siro-Minkkinen sanoo.

Uusi polttoaine on myös Neste Oilin asiakkaiden mieleen.

"Tuotteen ympäristöystävällisyys ja hyvä tekninen laatu sekä Neste Oilin logistiikka-alan asiantuntemus ja luotettavuus toimittajana saivat meidät vakuuttuneiksi yhteistyön eduista. Uusi vähärikkinen polttoaine vähentää selvästi laivojemme rikki- ja hiukkaspäästöjä”, sanoo Tallink Gruppin varustamotoiminnoista vastaava johtaja Tarvi-Carlos Tuulik.