5 Maaliskuu 2015

E20-bensiini tulee hitaasti

Artikkeli

Auto- ja polttoainevalmistajat ovat hiljan aloittaneet neuvottelut E20-bensiinilaadun speksien valmisteluvaiheesta. Markkinoille laatu on odotettavissa aikaisintaan vuonna 2020.

”Polttoainevalmistajat haluavat varmistaa yhteistyössä autovalmistajien kanssa, että molemmilla osapuolilla on tekniset valmiudet uusien polttoaineiden valmistukseen ja niiden hyödyntämiseen, kun niiden aika koittaa. Poliittiset päätökset ratkaisevat uusien tuotteiden markkinoille tulon aikatauluun”, Neste Oilin polttoaineasiantuntija Seppo Mikkonen sanoo.

Uuden polttoaineen markkinoille tulo vaatii EU:n toimielinten vuosia kestävän valmistelun ja lainsäädäntöprosessin, jotka johtavat polttoainedirektiivin muutoksen. Tämän työn rinnalla valmistellaan alustavasti uutta polttoainestandardia, mutta standardin ja polttoaineen käyttöönotto voi tapahtua vasta direktiivin astuttua voimaan.

Biovelvoite ja päästöt

Uuden polttoainesekoitteen kehittämisen tärkein syy on EU:n asettamat sitova biopolttoainevelvoite, jonka mukaan vuonna 2020 kymmenen prosenttia liikenteessä käytettävästä energiasta on biopohjaista. Koska 10 prosenttia etanolia vastaa vain noin seitsemää prosenttia bioenergiaa, ei kymmenen prosentin tavoitetta voida täyttää nykyisellä E10-bensiinillä. Suomessa vuoden 2020 tavoitteeksi on asetettu 20 prosenttia bioenergiaa.

Polttoainejalostajat ovat kehittäneet useita tapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Bensiinin biokomponentti voi olla etanolin lisäksi eettereitä tai uusiutuvista raaka-aineista tuotettavia hiilivetykomponentteja. ”Neste Oilin prosessi tuottaa jo tänä päivänä hiilivetykomponentteja, joiden lisääminen bensiiniin on moottorien toiminnan kannalta ongelmatonta. Ne ovat kemialliselta rakenteeltaan samantyyppisiä kuin fossiilinen bensiini ja sopivat näin ollen kaikkiin moottorityyppeihin jo nyt”, Mikkonen sanoo.

Nykyisissä E5- ja E10-spesifikaatiossa biokomponenttien keskinäinen osuutta ei ole tarkasti määritelty eikä missään nimessä määrätty olemaan ainoastaan etanolia. Polttoainevalmistajilla onkin hyvät mahdollisuudet käyttää niitä biopohjaisia aineita, jotka ovat liiketaloudellisesti ja teknisesti parhaita. Samaa joustavuutta toivotaan myös tulevilta E20-polttoaineen spesifikaatiolta.

”On tärkeää. että polttoainevalmistajilla säilyy jatkossakin mahdollisuus tehdä kaikille moottoreille parasta mahdollista polttoainetta. Polttoainevalmistajilla on osaaminen ja kokemus tuottaa laadukkaita polttoaineita. Pitkään alalla toimineet yhtiöt kantavat myös vastuunsa ympäristöstään ja asiakkaistaan.”

Valinnanvapaus säilyy

Neste Oil ja muut polttoainevalmistajat vastaavat teknisen tuotekehityksen lisäksi sekä viranomaisille että kuluttajille, että markkinoille tulevat tuotteet täyttävät toimialaa koskevat säädökset ja autoilijoiden odotukset. Autoilijoiden valinnanvapaus bensiinilaatujen välillä säilyy ja kaikille moottorityypeille on aina tarjolla niille parhaiten sopivaa laadukasta polttoainetta.

Nykyisestä autokannasta vain harva pystyisi käyttämään tulevaa E20 bensiiniä, joka voi sisältää 20 - 25 prosenttia etanolia. Siihen kykenevät vain useita eri polttoainelaatuja käyttävät FFV-autot (flexi fuel vechile). Viime vuonna Suomessa myytiin reilut 300 FFV-autoa samalla kun uusia autoja meni kaikkiaan kaupan reilut 100 000 kappaletta.

Autovalmistajat huomioivat E20:n käyttömahdollisuuden uusissa autoissa todennäköisesti jo tämän vuosikymmenen loppupuolella. Uuden polttoaine käyttöönotto ei vaadi suuria muutoksia moottoreiden tekniikkaan. E20-polttoainetta varten tehtävät muutokset moottoreihin eivät rajoita nykyisten polttoainelaatujen käyttöä niissä.

Pitkällä aikavälillä erilaisten E20-laatujen käyttö tulee mahdolliseksi lähes koko autokannassa samalla tavalla kuin kymmenen prosenttia etanolia sisältävä E10-bensiini on tällä hetkellä.

Tehot irti

Pelkän etanolin lisääminen polttoaineeseen nostaa polttoaineen kulutusta. Etanoli nostaa myös oktaanilukua, jolloin moottori voidaan suunnitella ottamaan sama teho pienemmällä polttoainemäärällä. Näin vaikutukset kumoavat soisensa toisensa – mutta ei ilman totaalisesti uutta tekniikkaa.

– Moottoreita voidaan muuttaa niin, että samalla polttoainemäärällä saadaan kuutiotilavuudeltaan pienemmistä moottoreista sama teho irti. Näitä muutoksia tullee hiljalleen uusiin autoihin sen jälkeen, kun E20:sta on tehty päätöksiä, Mikkonen sanoo.

Mitä vähemmän biolisässä on etanolia, sitä vähemmän muutoksia moottoreihin tarvitaan. Jos E20:iä vastaavabensiini valmistetaan lisäämällä siihen hiilivetykomponentteja niin, ettei sen etanolipitoisuus nouse nykyisen E10-bensiinin kymmenen prosentin etanolipitoisuuden yli, voidaan tällaista polttoainetta käyttää ilman moottorimuutoksia kaikissa niissä nykyautoissa, joihin käy E10.

– Hiilivetypohjaisia biokomponentteja käytettäessä biokomponentin lisääminen ei aiheuta ongelmia moottorille. Ne toimivat moottoreissa täsmälleen samalla tavalla kuin fossiilista alkuperää oleva bensiini, Mikkonen sanoo.