12 Huhtikuu 2005

HINTAVÄLIÄ KOROTETAAN NESTE OILIN OSAKEMYYNNISSÄ

Fortum Oyj on päättänyt korottaa osakemyynnissä tarjottavien 38 440 137 Neste Oil Oyj:n osak-keiden hintaväliä 11-13 eurosta 13-15 euroon osakkeelta.
 
Uusia ostositoumuksia annettaessa yleisömyynnissä maksetaan uuden hintavälin mukainen enimmäishinta, 15 euroa osakkeelta.
 
Ennen tämän tiedotteen julkistamista yleisömyynnissä ostositoumuksen tehneet sijoittajat voivat joko korottaa maksamaansa määrää vastaamaan uuden hintavälin enimmäishintaa tai peruuttaa ostositoumuksensa viimeistään 14.4.2005 klo 17.00, kuitenkin myyntipaikkojen aukioloaikojen puitteissa. Maksettava lisähinta on 2 euroa osakkeelta, eli uuden hintavälin enimmäishinnan, 15 euroa osakkeelta, ja alustavan hintavälin enimmäishinnan, 13 euroa osakkeelta, erotuksen mukainen määrä. Mikäli ostositoumusta ei peruuteta eikä uuden hintavälin mukaista lisähintaa makseta, sijoittajan antaman ostositoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen vastaamaan osakkeen lopullista myyntihintaa.
 
Ostositoumuksen peruuttamisen tai muuttamisen voi tehdä Nordean omaisuuspalvelukonttoreissa, Nordea Private Bankingissä, Nordea Asiakaspalvelussa Solo-tunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi, puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm), mutta ei Nordean verkko-pankissa. Lisätietoja saa yllä mainituista myyntipaikoista.
 
Fortum Oyj tekee lopullisen päätöksen osakemyynnin toteuttamisesta, myytävien osakkeiden määrästä, myyntihinnasta sekä muista ehdoista instituutiomyynnin päätyttyä, arviolta 15.4.2005.

Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja